سايت های زیرمجموعه

 • دکتر مهدی بنازاده
 • عضو هيئت علمي (دانشیار) دانشکده عمران دانشگاه صنعتي اميرکبير(پلي تکنيک تهران)
 • آدرس: تهران, خيابان حافظ, دانشگاه صنعتی اميرکبير, دانشکده عمران و محيط زيست, اتاق 510
 • تلـفن: 021 64543049
 • فکس: 021 66414213
 • پست الکترونیکی mbanazadeh@aut.ac.ir
 • وب سايت 

سابقه كار

 • عضو شوراي علمي کميته مطالعات راهبردي مديريت بحران شهرداري تهران از 1387
 • عضو هيئت علمي دانشکده عمران دانشگاه صنعتي اميرکبير از تير ماه 1386 تا کنون
 • طراحي و مشاوره سيستمهاي مقاوم در برابر زلزله در قالب مهندسي بر اساس عملکرد
 • مدرس دوره های بهسازی لرزه ای در قطب علمی مقاوم سازی لرزه ای در دانشگاه صنعتی امير کبير از 1386
 • تدريس در دانشكده عمران دانشگاه صنعتي اميركبير, از1384تا کنون
 • مديرمهندسي در شركت مهندسي و ساختمان صنايع نفت,OIEC 1383 تا كنون
 • دوره دكتري در زمينه مقاوم سازي لرزه اي سازه‌ها در ژاپن ، 1381 تا 1383
 • مدير فني پروژه، شركت ماموت در دوبي ، امارات متحده عربي 1380 تا 1381
 • كارشناسي ارشد زلزله شركت يادمان سازه مجري برج ميلاد تهران ، 1378 تا 1380
 • كارشناس دفتر فني و ساخت شركت توسعه و عمران اميد ، تهران 1376 تا 1378
 • كارآموزي در شركت مهندسين مشاور تهران سحاب 1375

فهرست ا - ی