سايت های زیرمجموعه

  • دکتر مهدی بنازاده
  • عضو هيئت علمي (دانشیار) دانشکده عمران دانشگاه صنعتي اميرکبير(پلي تکنيک تهران)
  • آدرس: تهران, خيابان حافظ, دانشگاه صنعتی اميرکبير, دانشکده عمران و محيط زيست, اتاق 510
  • تلـفن: 021 64543049
  • فکس: 021 66414213
  • پست الکترونیکی mbanazadeh@aut.ac.ir
  • وب سايت 

زمينه هاي تحقيقاتي

تحليل غير خطي سازه ها, مهندسي زلزله بر اساس عملکرد, تحليل قابليت اطمينان در طراحي, مديريت ريسک زلزله, مقاوم سازي لرزه اي ساختمانهاي موجود, طراحي لرزه اي ساختمانهاي بتني و فلزي, مهندسي زلزله بر اساس احتمالات, تحليل اجزاء محدود بر اساس قابليت اطمينان

فهرست ا - ی