سايت های زیرمجموعه

 • دکتر مهدی بنازاده
 • عضو هيئت علمي (دانشیار) دانشکده عمران دانشگاه صنعتي اميرکبير(پلي تکنيک تهران)
 • آدرس: تهران, خيابان حافظ, دانشگاه صنعتی اميرکبير, دانشکده عمران و محيط زيست, اتاق 510
 • تلـفن: 021 64543049
 • فکس: 021 66414213
 • پست الکترونیکی mbanazadeh@aut.ac.ir
 • وب سايت 

تحصیلات

 • دكترا در مهندسي عمران ، گرايش زلزله ، دانشگاه ريوكيوس ژاپن 1383
 •  كارشناسي ارشد مهندس عمران ، گرايش زلزله ، دانشگاه تهران 1379
 • كارشناسي مهندسي عمران ، دانشگاه تهران  1379
 • ديپلم رياضي و فيزيك ، دبيرستان مفيد ، تهران 1372

فهرست ا - ی