سايت های زیرمجموعه

  • دکتر مهدی بنازاده
  • عضو هيئت علمي (دانشیار) دانشکده عمران دانشگاه صنعتي اميرکبير(پلي تکنيک تهران)
  • آدرس: تهران, خيابان حافظ, دانشگاه صنعتی اميرکبير, دانشکده عمران و محيط زيست, اتاق 510
  • تلـفن: 021 64543049
  • فکس: 021 66414213
  • پست الکترونیکی mbanazadeh@aut.ac.ir
  • وب سايت 

موفقيت هاي تحصيلي و تحقيقاتي

1-    رتبه 36 در كنكور سراسري منطقه 1 كشور گرايش علوم فني و رياضي سال 1372

2-    اخذ بورس دولت ژاپن براي ادامه تحصيل در دكتراي مهندسي در دانشگاه ريوكيوس

3-    اخذ جايزه معتبر علمي موسسسه مهندسي ساختمان و معماري ژاپن 2006 http://www.aij.or.jp

4- اخذ فلوشيپ فوق دكتري از موسسه بسيارمعتبر ارتقاء علمي ژاپن www.jsps.go.jp 

فهرست ا - ی