سايت های زیرمجموعه

  • دکتر مهدی بنازاده
  • عضو هيئت علمي (دانشیار) دانشکده عمران دانشگاه صنعتي اميرکبير(پلي تکنيک تهران)
  • آدرس: تهران, خيابان حافظ, دانشگاه صنعتی اميرکبير, دانشکده عمران و محيط زيست, اتاق 510
  • تلـفن: 021 64543049
  • فکس: 021 66414213
  • پست الکترونیکی mbanazadeh@aut.ac.ir
  • وب سايت 

قابل توجه شرکت کنندگان کلاس مقاوم سازی لرزه ای

شرکت کنندگان محترم روره آموزشی بهسازی لرزه ای برای دریافت کلمه عبور دسترسی به فابل سخنرانی اینجانب با عنوان " مفاهيم ومقدمات بهسازی لرزه ای, مبانی بهسازی, مراحل بهسازی, هدف بهسازی, سطوح عملکرد" از طریق ایمیل یا فرم ارتباط با ما با اینجانب تماس بگیرید.

فهرست ا - ی