سايت های زیرمجموعه

  • دکتر مهدی بنازاده
  • عضو هيئت علمي (دانشیار) دانشکده عمران دانشگاه صنعتي اميرکبير(پلي تکنيک تهران)
  • آدرس: تهران, خيابان حافظ, دانشگاه صنعتی اميرکبير, دانشکده عمران و محيط زيست, اتاق 510
  • تلـفن: 021 64543049
  • فکس: 021 66414213
  • پست الکترونیکی mbanazadeh@aut.ac.ir
  • وب سايت 

تمدید مهلت تمرین های تحلیل سازه ها 2 سری 7 و 8

بنا بر درخواست عده ای از دانشجویان مهلت تمرینات سری 7 و 8 درس تحلیل غیر خطی سازه ها هر یک به مدت 10 روز تمدید گردید. ضروری است که جواب تمرین ها به آدرس  ایمیل اینجانب و ایمیل تدریس یاران به صورت الکترونیک ارسال شود.

فهرست ا - ی