سايت های زیرمجموعه

  • دکتر مهدی بنازاده
  • عضو هيئت علمي (دانشیار) دانشکده عمران دانشگاه صنعتي اميرکبير(پلي تکنيک تهران)
  • آدرس: تهران, خيابان حافظ, دانشگاه صنعتی اميرکبير, دانشکده عمران و محيط زيست, اتاق 510
  • تلـفن: 021 64543049
  • فکس: 021 66414213
  • پست الکترونیکی mbanazadeh@aut.ac.ir
  • وب سايت 

پروژه هاي كارشناسي ارشد

 Project TitleyearStudent name
1The Soil-Foundation-Structure-Interaction effects on the seismic performance of concrete shear wall framesتاثير اندركنش خاك – فونداسيون- سازه در رفتار لرزه اي قابهاي بتن2008-10Mrs. Samira Marzban
2Probabilistic Seismic Demand Assessment of Steel Moment Frames with Side-plate Connectionsتعيين تقاضاي لرزه اي قاب خمشي فولادي دو بعدي با اتصالات تير- ستون از نوع صفحات كناري با استفاده از مقطع فايبر2008-10Mr. S. Alireza Jalali
3Performance based seismic design of steel structures equipped with energy dissipation dampersطراحي لرزه اي سازه هاي فولادي با بكارگيري ميراگر براساس عملكرد2008-10Mr. Ehsan Tafakkori
4Seismic collapse fragility curve of RC moment framesبرآورد منحني هاي شكست لرزه اي براي سازه هاي بتن مسلح داراي قاب خمشي2008-10Mr. Arash Tootoonchi
5A comparison between the seismic response of structures designed based on the uniform and non uniform hazard design spectraمقايسه رفتار لرزه اي ساختمانهاي بلند طراحي شده با استفاده از طيف خطر يكنواخت و طيف آيين نامه هاي رايج2008-10Mr. Mostafa Chahardoli
7A Bayesian probabilistic demand assessment of steel moment frames with side plate connectionsتحليل احتمالاتي تقاضاي لرزه اي به روش بيزين و کاربرد آن در قابهاي خمشي فولادي با اتصالات صفحات کناري2007-10Mr. Mehdi Mahdavi Adeli

فهرست ا - ی