سخنرانیهای تخصصی گروه سازه و زلزله

سخنرانی شماره  10- دکتر محمد تقی نیکوکلام- سیستم تاب آور لرزه ایی برای پلها با استفاده از قطعات ساخته شده از پلی اورتان و المانهای جذب انرژی قابل تعویض
    پوسترها
                         پوستر شماره یک
                         پوستر شماره دو

سخنرانی شماره  9- دکتر امیر مفیدی- روشهای مختلف تقویت سازه های بتن مسلح در برش توسط کامپوزیتهای پیشرفته

    پوسترها
                         پوستر شماره یک
                         پوستر شماره دو
سخنرانی شماره  8- دکتر وحید صادقیان- روشهای پیشرفته آزمایشگاهی و عددی شبیه سازی رفتار سازه های بتن آرمه- دیماه 97
       پوسترها
                         پوستر شماره یک
                         پوستر شماره دو
مدارک فنی مرتبط
                        فایل شماره یک
سخنرانی شماره  7- دکتر حمید کاظم- کاربرد الیاف کربنی (CFRP)  قطر کوچک در مقاوم سازی پل های فولادی- آبان 97
       پوسترها
                         پوستر شماره یک
                         پوستر شماره دو

        فایل ارائه (پاورپوینت)

        مدارک فنی مرتبط

                        فایل شماره یک

        عکسها

                      عکس شماره یک

                      عکس شماره دو

سخنرانی شماره  6- دکتر سید وحید فقهی- کاربردهای عملی مدل اطلاعات ساخت در پروژه های فرودگاهی

         پوسترها

                         پوستر شماره یک

                         پوستر شماره دو

سخنرانی شماره  5- دکتر آرمین مسرور- Advanced Methods and Tools in Design and Analysis of Iconic Structures - بهار 97
          پوسترها

                         پوستر شماره یک

                         پوستر شماره دو

 سخنرانی شماره  4- دکتر علی صادقی- تئوریهای خرابی مصالح (از مقياس ماکرو تا کوانتوم) - بهار 97
             پوسترها

                          پوستر شماره یک  

                          پوستر شماره دو

            فایل ارائه (پاورپوینت)
             عکسها

                           عکس شماره یک

سخنرانی شماره 3- دکتر علی ایمان پور- کاربرد روش شبیه سازی هیبرید برای ارزیابی لرزه ایی سازه ها - بهار 97
             پوسترها

                          پوستر شماره یک  

                          پوستر شماره دو

             فایل ارائه (پاورپوینت)
             مدارک فنی مرتبط

                          فایل شماره یک

                          فایل شماره دو

                          فایل شماره سه

                          فایل شماره چهار

              عکسها

                           عکس شماره یک

سخنرانی شماره 2- دکتر معاونی- پایش سلامت سازه ها و چالشهای موجود در کاربردهای واقعی- زمستان 96
             پوسترها

                           پوستر شماره یک

                           پوستر شماره دو

             فایل ارائه (پاورپوینت)
             عکسها

                          عکس شماره یک

                          عکس شماره دو

سخنرانی شماره 1- دکتر احمدی- طراحی سازه های دیوار برشی مسلح بر اساس سطوح جابجایی- زمستان 96
             پوسترها

                           پوستر شماره یک

                           پوستر شماره دو

             فایل ارائه (پاورپوینت)
             مدارک فنی مرتبط

                           فایل اول

                          فایل دوم

                          فایل سوم

                          فایل چهارم

             عکسها

                         عکس شماره یک

                          عکس شماره دو

 

آخرین بروزرسانی: 1396/09/27  09:20:52