آرشیو اخبار

برگزاری اولین دوره کمکهای اولیه آتش نشانی (HSE) برای دانشجویان کارشناسی ارشد
اولین دوره کمکهای اولیه و آتش نشانی (HSE) برای دانشجویان کارشناسی ارشد درروز چهارشنبه 18/12/95 با حضور دکتر خورسندی مسئول HSE دانشکده و نماینده آتش نشانی و دانشجویان برگزار گردید.1395/12/22-11:16:59