آرشیو اخبار

برگزاری اولین سخنرانی تخصصی گروه سازه و زلزله در دیماه
اولین سمینار از سلسله سمینارهای تخصصی گروه سازه و زلزله دانشگاه امیرکبیر تحت عنوان طراحی سازه های دیوار برشی بنایی مسلح بر اساس سطوح جابجایی توسط دکتر فرهاد احمدی فارغ التحصیل دانشگاه تگزاس-آستین وهمکار ارشد بخش تحقیق و توسعه در تاریخ سه شنبه پنجم دیماه ساعت 15 در دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست برگزار خواهد گردید

 

 1396/09/27-09:52:01