آرشیو اخبار

برگزاری چهاردهمین جلسه شورای واحد دانش آموختگان دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
چهاردهمین جلسه شورای واحد دانش آموختگان دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست در مورخ 96/12/5 (پنجم اسفند ماه سال 1396) با تعدادی از دانش آموختگان سالهای 40 تا 70 به منظور هم اندیشی و پیشبرد اهداف و برنامه ها و هرچه بهتر اجرا شدن گردهمایی روز جمعه 96/12/11 (یازدهم اسفند ماه 1396) تشکیل گردید.1396/12/07-08:45:05