آرشیو اخبار

برگزاری سومین سخنرانی تخصصی گروه سازه و زلزله در خرداد ماه سال 97

سومین سمینار از سلسله سمینارهای تخصصی گروه سازه و زلزله دانشگاه امیرکبیر تحت عنوان " کاربرد روش شبیه سازی هیبرید برای ارزیابی لرزه ایی سازه ها " توسط دکتر علی ایمان پور استادیار گرایش سازه دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه آلبرتا کانادا در تاریخ سه شنبه هشتم خرداد ماه ساعت 10 تا 12 در دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست ساختمان شماره یک طبقه چهارم سالن سمینار یک برگزار خواهد شد.1397/03/01-12:24:13