آرشیو اخبار

برگزاری چهارمين سخنرانی تخصصی گروه سازه و زلزله در خرداد ماه سال 97

چهارمين سمينار از سلسله سمينارهای تخصصی گروه سازه و زلزله دانشگاه اميرکبير تحت عنوان " تئوريهای خرابی مصالح ( از مقياس ماکرو تا کوانتوم) " توسط دکتر علی صادقی فارغ التحصيل مهندسی سازه از دانشگاه تهران در تاريخ چهار شنبه نهم خرداد ماه ساعت 11 تا 13 در دانشکده مهندسی عمران و محيط زيست ساختمان شماره يک طبقه چهارم سالن سمينار يک برگزار خواهد شد1397/03/07-09:21:03