آرشیو اخبار

برگزاری پنجمین سخنرانی تخصصی گروه سازه و زلزله در خرداد ماه 97
 پنجمين سمينار از سلسله سمينارهای تخصصی گروه سازه و زلزله دانشگاه اميرکبير تحت عنوان " Advanced Methods and Tools in Design and Analysis of Iconic Structure " توسط دکتر آرمین مسرور Senior Engineer Arup, San Francisco در تاريخ دوشنبه بیست و هشتم خرداد ماه ساعت 13:30 تا 15:30 در دانشکده مهندسی عمران و محيط زيست ساختمان شماره يک طبقه چهارم سالن سمينار يک برگزار خواهد شد


1397/03/22-09:40:43