آرشیو اخبار

برگزاری ششمین سخنرانی تخصصی گروه سازه و زلزله در تیرماه 97

ششمین سمينار از سلسله سمينارهای تخصصی گروه سازه و زلزله دانشگاه اميرکبير تحت عنوان " کاربردهای عملی مدل اطلاعات ساخت در پروژه های فرودگاهی " توسط دکتر سید وحید فقهی عضو هیئت علمی دانشگاه Texas A&M و دانشگاه صنعتی امیرکبیر در تاريخ دوشنبه یازدهم تیرماه ساعت 13:30 تا 15 در دانشکده مهندسی عمران و محيط زيست ساختمان شماره يک طبقه چهارم سالن سمينار يک برگزار خواهد شد.1397/04/10-11:31:08