آرشیو اخبار

برگزاری جلسه شورای دانشکده به همراه تقدیر از آقایان دکتر مکنون و مهندس طاحونی و مراسم ضیافت افطاری

جلسه شورای دانشکده در روز شنبه مورخ پنجم خرداد ماه سال 97 همراه با تقدیر و تشکر از اساتید بازنشسته آقایان دکتر مکنون و مهندس طاحونی و مراسم ضیافت افطاری برگزار گردید.1397/04/19-12:15:10