آرشیو اخبار

برگزاری هفتمین سخنرانی تخصصی گروه سازه و زلزله در آبان ماه سال 97
برگزاری هفتمین سخنرانی تخصصی گروه سازه و زلزله در آبان ماه سال 97

 

هفتمین سمينار از سلسله سمينارهای تخصصی گروه سازه و زلزله دانشگاه اميرکبير تحت عنوان " کاربرد الیاف کربنی (CFRP) قطر کوچک در مقاوم سازی پل های فولادی " توسط دکتر حمید کاظم فارغ التحصیل دکترای عمران گرایش سازه دانشکده مهندسی عمران مدیریت ساخت و محیط زیست دانشگاه North Carolina State University در تاريخ چهارشنبه بیست وسوم آبان ماه ساعت 10:30 تا 12 در دانشکده مهندسی عمران و محيط زيست ساختمان شماره يک طبقه چهارم سالن سمينار يک برگزار خواهد شد.

 

 1397/08/15-11:30:28