آرشیو اخبار

برگزاری هشتمین سخنرانس تخصصی گروه سازه و زلزله- دیماه 97
برگزاری هشتمین سخنرانس تخصصی گروه سازه و زلزله- دیماه 97

هشتمین سمينار از سلسله سمينارهای تخصصی گروه سازه و زلزله دانشگاه اميرکبير تحت عنوان " روشهای پیشرفته آزمایشگاهی و عددی شبیه سازی رفتار سازه های بتن آرمه " توسط دکتر وحید صادقیان استادیارگرایش سازه دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه کارلتون کانادا در تاريخ سه شنبه چهارم دی ماه ساعت 10:30 تا 12 در دانشکده مهندسی عمران و محيط زيست ساختمان شماره يک طبقه چهارم سالن سمينار يک برگزار خواهد شد.

.1397/10/01-10:59:07