آرشیو اخبار

برگزاری کارگاه تخصصی آموزشی احیای رودخانه و کاهش خطرات سیلاب
برگزاری کارگاه تخصصی آموزشی احیای رودخانه و کاهش خطرات سیلاب

کارگاه تخصصی آموزشی احیای رودخانه وکاهش خطرات سیلاب

Workshop on: River restoration and flood mitigation

Dr. Riccardo Vesipaمدرس: Department  of  Environment, Land and Infrastructure Engineer 

سرفصل مباحث:حفاظت در مقابل سیلاب، بررسی روش های مرسوم مقابله با سیلاب و کاهش خطرات، بررسی عملکرد و کارایی ضوابط آیین نامه ای با استفاده از داده های سیلاب گذشته، هیدرودینامیک رودخانه، انتقال رسوب، مدیریت و احیاء رودخانه، احیاء تالاب ها، رودخانه های فصلی، مطالعه موردی پروژ های اجرا شده، بررسی موانع رایج در اجرای پروژه های احیاء، استفاده هوشمند از مدل در روند احیاء رودخانه، مدیریت سریع بحران (EAP) همراه با مطالعه موردی.

نحوه ثبت نام: در محل برگزاری

هزینه ثبت نام: دانشجویان: پنجاه هزار تومان    افراد آزاد: صد و بیست هزار تومان

تاریخ و زمان  برگزاری:یکشنبه 1398/02/08 ساعت13:30 تا17:00 

سه شنبه 1398/02/10 ساعت 13:30 تا 17:00

پنجشنبه1398/02/12 ساعت 9:00 تا 12:30

در پایان دوره به شرکت کنندگان، گواهینامه شرکت در کارگاه آموزشی اعطاء خواهد شد.

مکان برگزاری: دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی عمران، ساختمان شماره 1 ،  طبقه چهارم، سالن سمینار1

تلفن دبیرخانه: 64543053-021

 1398/01/27-11:46:44