فهرست ا - ی

 • دكتر علي خدايي
 • عضو هيئت علمي(استاد) دانشکده عمران دانشگاه صنعتي اميرکبير(پلي تکنيک تهران)

 • آدرس: تهران, خيابان حافظ, دانشگاه صنعتی اميرکبير, دانشکده عمران و محيط زيست, اتاق 710
 • تلـفن: 021 64543010
 • فکس: 021 66414213
 • پست الکترونیکی: khodaii@aut.ac.ir
 • وب سايت: http://civil.aut.ac.ir/khodaii
 • جهت مشاهده وب سايت زیرمجموعه کلیک نمائید.
 • دکتر بابک خورسندی
 • عضو هيئت علمي (استادیار) دانشکده عمران دانشگاه صنعتي اميرکبير(پلي تکنيک تهران)

 • آدرس: تهران, خيابان حافظ, دانشگاه صنعتی اميرکبير, دانشکده عمران و محيط زيست, ساختمان شماره یک، طبقه هفتم
 • تلـفن: 02164543088
 • فکس: 
 • پست الکترونیکی: b.khorsandi@aut.ac.ir
 • وب سايت: 
 • جهت مشاهده وب سايت زیرمجموعه کلیک نمائید.

فهرست ا - ی