فهرست ا - ی

 • دکتر پیام طهرانی
 • عضو هيئت علمي (استادیار) دانشکده عمران دانشگاه صنعتي اميرکبير(پلي تکنيک تهران)

 • آدرس: تهران, خيابان حافظ, دانشگاه صنعتی اميرکبير, دانشکده عمران و محيط زيست, ساختمان شماره یک، طبقه هفتم
 • تلـفن: 02164543080
 • فکس: 
 • پست الکترونیکی: payam.tehrani@aut.ac.ir
 • وب سايت: 
 • جهت مشاهده وب سايت زیرمجموعه کلیک نمائید.
 • دکتر مسعود طبیبی
 • عضو هيئت علمي (استاديارهمکار) دانشکده عمران دانشگاه صنعتي اميرکبير(پلي تکنيک تهران)

 • آدرس: تهران, خيابان حافظ, دانشگاه صنعتی اميرکبير, دانشکده مهندسی عمران و محيط زيست، ساختمان شماره یک، طبقه هفتم
 • تلـفن: 021 64543022
 • فکس: 021 66414213
 • پست الکترونیکی: tabibi@aut.ac.ir
 • وب سايت: 
 • جهت مشاهده وب سايت زیرمجموعه کلیک نمائید.

فهرست ا - ی