فهرست ا - ی

  • دكتر تقي عبادي
  • عضو هيئت علمي (دانشیار) دانشکده عمران دانشگاه صنعتي اميرکبير(پلي تکنيک تهران)

  • آدرس: تهران, خيابان حافظ, دانشگاه صنعتی اميرکبير, دانشکده عمران و محيط زيست, اتاق 609
  • تلـفن: (+98) 21 6454 3031
  • فکس: (+98) 21 6641 4213
  • پست الکترونیکی: tebadi@aut.ac.ir
  • وب سايت: 
  • جهت مشاهده وب سايت زیرمجموعه کلیک نمائید.

فهرست ا - ی