فهرست ا - ی

  • دكتر كاظم فخاريان
  • عضو هيئت علمي (دانشیار) دانشکده عمران دانشگاه صنعتي اميرکبير(پلي تکنيک تهران)

  • آدرس: تهران, خيابان حافظ, دانشگاه صنعتی اميرکبير, دانشکده عمران و محيط زيست, اتاق 703
  • تلـفن: 64543003-22263432
  • فکس: 66414213
  • پست الکترونیکی: kfakhari@aut.ac.irيا kfakhari@yahoo.com
  • وب سايت: 
  • جهت مشاهده وب سايت زیرمجموعه کلیک نمائید.

فهرست ا - ی