فهرست ا - ی

 • مركز كامپيوتر
 • مديريت مركز كامپيوتر:  دكتر مهدي احمدی

  كارشناس مركز كامپيوتر: خانم مهندس فاطمه اسماعيلي

  كمك كارشناس مركز كامپيوتر: مهندس مهیار عاشقی

   

   

 • آدرس: تهران-خيابان حافظ-چهارراه كالج-دانشگاه صنعتي امير كبير (پلي تكنيك)-دانشكده عمران شماره 1-طبقه سوم مركز كامپيوتر
 • تلـفن: 64543043 - 64543046
 • فکس: 
 • پست الکترونیکی: mehdi.ahmadi@aut.ac.ir
 • وب سايت: 
 • جهت مشاهده وب سايت زیرمجموعه کلیک نمائید.
 • مركز تحقيقات بتن
 • رئيس مركز تحقيقات تكنولوژي و دوام بتن: دكتر علي اكبر رمضانيان‌پور

  مدير گروه پژوهشي تكنولوژي بتن: دكتر حسين رجايي

  مدير گروه پژوهشي دوام بتن:  دكتر فرامرز مودي

  مسئول دفتر مركز تحقيقات : خانم قیطرانیه
 • آدرس: تهران-خ حافظ- چهارراه كالج- دانشگاه صنعتي اميركبير (پلي تكنيك تهران) - دانشكده مهندسي عمران- ساختمان شماره 2 - مركز تحقيقات بتن
 • تلـفن: 02164543074
 • فکس: 
 • پست الکترونیکی: -
 • وب سايت: 
 • جهت مشاهده وب سايت زیرمجموعه کلیک نمائید.
 • دکتر سید محمود مصباح نمینی
 • عضو هيئت علمي (استادیار) دانشکده عمران دانشگاه صنعتي اميرکبير(پلي تکنيک تهران)

 • آدرس: تهران, خيابان حافظ, دانشگاه صنعتی اميرکبير, دانشکده عمران و محيط زيست، ساختمان شماره یک، طبقه هفتم
 • تلـفن: 021 64543012
 • فکس: 021 66414213
 • پست الکترونیکی: mmesbah@aut.ac.ir
 • وب سايت: https://www.researchgate.net/profile/Mahmoud_Mesbah2
 • جهت مشاهده وب سايت زیرمجموعه کلیک نمائید.
 • دکتر فرامرز مودی
 • عضو هیئت علمی ( استاد یار ) دانشکده عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر  (پلی تکنیک تهران)
 • آدرس: تهران, خيابان حافظ, دانشگاه صنعتی اميرکبير, دانشکده عمران و محيط زيست, اتاق 510
 • تلـفن: 021 64543074
 • فکس: 021 66414213
 • پست الکترونیکی: fmoodi@aut.ac.ir
 • وب سايت: http://www.aut.ac.ir/official/main.asp?uid=fmoodi
 • جهت مشاهده وب سايت زیرمجموعه کلیک نمائید.

فهرست ا - ی