فهرست ا - ی

 • كتابخانه
 • مدير كتابخانه: جناب آقاي دكتر محمد رضا امام

  مسئول كتابخانه: خانم زهرا گودرزي

 • آدرس: تهران, خيابان حافظ, دانشگاه صنعتی اميرکبير, دانشکده عمران و محيط زيست, طبقه چهارم
 • تلـفن: 02164543039
 • فکس: 
 • پست الکترونیکی: aut_lib_civil@aut.acir
 • وب سايت: 
 • جهت مشاهده وب سايت زیرمجموعه کلیک نمائید.
 • کارگاه جوش
 • سرپرست کارگاه: آقای مهندس طاحونی

  کارشناس کارگاه: آقای مهندس نیکوکار

 • آدرس: تهران, خيابان حافظ, دانشگاه صنعتی اميرکبير, دانشکده عمران و محيط زيست ساختمان شماره 2, آزمايشگاه سازه
 • تلـفن: 64543064
 • فکس: 
 • پست الکترونیکی: 
 • وب سايت: 
 • جهت مشاهده وب سايت زیرمجموعه کلیک نمائید.

فهرست ا - ی