ارتباط با دانشكده مهندسي عمران و محيط زيست

بخش:ارتباط با دانشكده مهندسي عمران و محيط زيست
ایمیل:civildept@aut.ac.ir
آدرس: تهران ، خيابان حافظ ،پ 424، دانشگاه صنعتی اميرکبير . دانشكده مهندسي عمران و محيط زيست
ساير شماره تلفن ها:


دفتر رياست دانشكده : 64543000
معاونت مالی واداری :  64543024
معاونت آموزشی : 64543075
معاونت پژوهشي :, 64543002 , 64543050
معاونت دانشجويی : 64543010
مديريت مرکز كامپيوتر:  64543049
دفتر تحصيلات تکميلی : 64543037-64543038

ارتباط با مدیریت وب سايـت

بخش:ارتباط با مدیریت وب سايـت
تلفن:64543049
ایمیل:mbanazadeh@aut.ac.ir
آدرس:خيابان حافظ-روبروي سميه-دانشگاه صنعتي اميركبير-دانشكده مهندسي عمران و محيط زيست1-طبقه پنجم-اتاق 510

فرم ارسال ایمیل

نام و نام خانوادگی: ایمیل: اولويت: به: توضیحات: