آرشیو اخبار

برگزاری مراسم بزرگداشت مقام استاد و تجلیل از اساتید بازنشسته و دکتر علی نیا
مراسم بزرگداشت مقام استاد و تجلیل از اساتید بازنشسته در روز دوشنبه 11 اردیبهشت در دانشگاه برگزار گردید.
درپایان این مراسم با حضور دکتر معتمدی رئیس دانشگاه  و دکتر صدیقی معاون وزیر با اهدای لوح و جوایزی از جناب آقای دکتر مهدی علی نیا بازنشسته این دانشکده به پاس اهتمام وکوششی که در طول خدمت داشته اند تقدیر شد

 

 1396/02/12-08:32:16