آرشیو اخبار

برگزاری جلسه شورای دانشکده به همراه تقدیرازجناب آقای دکتر علی نیا ومراسم ضیافت افطاری
جلسه شورای دانشکده در روز شنبه مورخ 20/3/96 همراه با تقدیر و تشکر از استاد بازنشسته جناب آقای دکتر علی نیا و مراسم ضیافت افطاری برگزار گردید1396/03/22-12:02:05