آرشیو اخبار

معرفی مرکز بین المللی زبان دانشگاه

به استحضار دانشجویان  گرامی می رساند که مرکز بین المللی زبان دانشگاه با آدرس

http://campus.aut.ac.ir/fa/

قابل دسترسی است1396/06/15-10:16:48