آرشیو اخبار

برگزاری دهمین جلسه شورای واحد دانش آموختگان دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
دهمین جلسه شورای واحد دانش آموختگان دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست در مورخ 6/8/96 با گزارش از بازدید علمی از آزادراه تهران شمال و تصویب طرح اولیه در لابی ساختمان شماره یک و تعیین زمان برگزاری گردهمایی بزرگ دانش آموختگان دانشکده عمران و محیط زیست و همچنین تقدیر و تشکر از جناب آقای سعیدی کیا به چهت کمکهای مالی در جهت ارتقاء آموزش در دانشکده برگزار گردید.

 

 

 1396/08/08-10:05:47