آرشیو اخبار

برگزاری یازدهمین جلسه شورای واحد دانش آموختگان دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
یازدهمین جلسه شورای واحد دانش آموختگان دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست در مورخ 96/9/4 با گزارشی از طرح لابی عمران یک و طرحهای بیرون ساختمان به صورت تفصیلی ارائه شد و اجرای فاز اول طرح تصویب گردید و هماهنگیهای لازم در خصوص گردهمایی جمعه 96/10/1 صورت گرفت وقرار براین شد در گردهمایی مذکور از چند نفر پیشکسوت تقدیر و تشکر بعمل آید.1396/09/05-09:28:50