آرشیو اخبار

برگزاری دومین سخنرانی تخصصی گروه سازه و زلزله در دیماه
دومین سمینار از سلسله سمینارهای تخصصی گروه سازه و زلزله دانشگاه امیرکبیر تحت عنوان پایش سلامت سازه ها: چالشهای موجود در کاربردهای واقعی توسط دکتر بابک معاونی دانشیار دانشگاه Tufts آمریکا و رئیس کمیته کنترل و پایش سلامت سازه ها ASCE در تاریخ سه شنبه دوازدهم دیماه ساعت 10 تا 12 در دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست ساختمان شماره یک طبقه چهارم سالن سمینار یک برگزار خواهد شد.1396/10/10-13:41:38