آرشیو اخبار

برگزاری سیزدهمین جلسه شورای واحد دانش آموختگان دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
سیزدهمین جلسه شورای واحد دانش آموختگان دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست در مورخ 96/11/7 با گزارشی از اقدامات انجام شده پیرامون گردهمایی روز 4 اسفند ماه دانش آموختگان سالهای 40 لغایت 69 و طرح لابی سبز عمران یک برگزار گردید.

 

 1396/11/08-13:46:42