آرشیو اخبار

اطلاعیه شماره 2- مرحله دوم آزمون دکتری 97

داوطلبان گرامی باسلام

کلیه داوطلبان می بایست فرم پیوست را تکمیل و به همراه یک کپی از کارنامه انتخاب رشته، در زمان مصاحبه تحویل مسئول مربوطه نمایند.

 فرم خلاصه اطلاعات داوطلبان آزمون دکتری سال 97

PDF

Word1397/03/13-10:55:37