آرشیو اخبار

اطلاعیه شماره 3 - اعلام زمان مجدد مصاحبه آزمون شفاهی دکتری 97

باسلام

متقاضانی که در بازه زمانی 28 الی 30 خرداد ماه به علت تلاقی جلسات مصاحبه دانشگاههای دیگر با این دانشکده، موفق به حضور در این دانشکده جهت انجام مصاحبه نشده اند، میتوانند براساس تاریخ های زیر جهت مصاحبه به دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست مراجعه نمایند.

 

 سازه : شنبه  96/4/2 ساعت 9 صبح

 زلزله: شنبه 96/4/2 ساعت 9 صبح

محیط زیست : شنبه  96/4/2 ساعت 9 صبح

ژئوتکنیک : دوشنبه  96/4/4 ساعت 9 صبح

راه و ترابری : دوشنبه  96/4/4 ساعت 9 صبح

 

قابل ذکر است بعداز تاریح فوق، مصاحبه دیگری برگزار نخواهد شد.

 

دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست

97/3/301397/03/30-08:28:22