آرشیو اخبار

برگزاری جلسه طرح جامع راه مهندسی (مرحله اول)
 دفتر سدید برگزار می کند:
طرح جامع راه مهندسی
آشنایی با رشته عمران،
شناخت ظرفیت های شغلی
و فضاهای مرتبط با رشته عمران
دوشنبه ۲۱ آبان ساعت 15 آمفی تئاتر دانشکده
ه همراه سخنرانی، ارائه تجربیات و پرسش و پاسخ از :
مهندس مسعود دستور :
مدیرعامل شرکت صدر عمران، مجری پروژه های: بانک مرکزی، رآکتور های پتروشیمی، امیرکبیر، برج های گاز، مخابرات و...
دکتر سیامک ایپکچی:
عضو انجمن مهندسان آمریکا، عضو انجمن مهندسی سازه ایران،  استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر، فارغ التحصیل دانشگاه بوفالو نیویورک1397/08/19-13:53:20