آرشیو اخبار

برگزاری نهمین سخنرانی تخصصی گروه سازه و زلزله- فروردین 98
برگزاری نهمین سخنرانی تخصصی گروه سازه و زلزله- فروردین 98

نهمین سمينار از سلسله سمينارهای تخصصی گروه سازه و زلزله دانشگاه اميرکبير تحت عنوان " روشهای مختلف تقویت سازه های بتن مسلح در برش توسط کامپوزیتهای پیشرفته " توسط دکتر امیر مفیدی استادیارگرایش ژئوتکنیک و سازه دانشکده مهندسی دانشگاه نیوکاسل انگلستان در تاريخ یکشنبه بیست و پنجم فروردین ماه ساعت 15تا 17 در دانشکده مهندسی عمران و محيط زيست ساختمان شماره يک طبقه چهارم سالن سمينار يک برگزار خواهد شد.1398/01/24-08:28:22