سايت های زیرمجموعه

صفحه اول تاريخچه تچهيزات آزمايشگاه نوع آزمايشها و خدمات به صنعت گالري عكس استانداردها و آئين نامه ها
بازدید کننده گرامی ، جهت ارسال ایمیل لطفا فرم زیر را بدقت پر کرده و بر روی "ارسال" کلیک نمائید.نام شما:ایمیل شما:متن نامه:ضمایم:
  • آزمايشگاه محيط زيست و شيمي مصالح
  • سرپرست آزمايشگاه :  آقاي مهندس نعمت الله بخشی

    كارشناس آزمايشگاه:

  • آدرس: تهران, خيابان حافظ, دانشگاه صنعتی اميرکبير, دانشکده عمران و محيط زيست ساختمان شماره 2, آزمايشگاه محيط زيست و شيمي مصالح
  • تلـفن: 64543071
  • فکس: 
  • پست الکترونیکی civilenvlab@aut.ac.ir
  • وب سايت 

تچهيزات آزمايشگاه

ليست مهمترين تجهيزات موجود در آزمايشگاه محيط زيست و شيمي مصالح در جدول زير آورده شده است
 
رديفنام دستگاهموارد استفاده
1اسپكتروفوتومتراندازه­ گيري غلظت كاتيون­ ها، آنيون ­ها و رنگ­ها
2BOD متراندازه­ گيري BOD آب و فاضلاب
3COD متراندازه­ گيري COD آب و فاضلاب
4pH متراندازه ­گيري قدرت اسيدي و بازي محلول
5ORP مترتعيين پتانسيل اكسايش و كاهش نمونه
6اكسيژن متراندازه گيري اكسيژن محلول در محلول ها
7هدايت سنجاندازه­ گيري غلظت مواد حل شده در محلول
8كدورت سنجاندازه­ گيري كدورت محلول­ ها و مخلوط­ ها
9جار تستبررسي پديده انعقاد و جذب در آب و سيستم­ هاي كلوئيدي
10سانتريفيوژجدا كردن مواد نا محلول و معلق در مايعات
11انواع شيكربه هم زدن محلول ها و مخلوط ها
12حمام اولتراسونيكهموژنايز كردن، جرم زدايي و گاز زدايي
13همزن (ميكسر) آزمايشگاهيبه همزدن مخلوط واكنش
14بن ماري(حمام آب)فراهم كردن دماي معين با استفاده از آب و جلوگيري از حرارت مستقيم شعله
15پمپ خلاءايجاد خلاء و كمك به تسريع فيلتراسيون
16ترازو با دقت­هاي متفاوتاندازه ­گيري جرم
17هيترفراهم كردن حرارت در درجه­ هاي تنظيم شده
18همزن مغناطيسي حرارتيهمزدن و حرارت دادن محتواي واكنش با سرعت و حرارت مشخص
19دستگاه تقطير آبفراهم كردن آب دوبار تقطير شده
20كوره الكتريكيفراهم كردن دما­هاي بسيار بالا با كنترل دما و زمان
21آونفراهم كردن حرارت در دما و زمان تنظيم شده
22ميكروسكوپ آزمايشگاهيمشاهده اجسام ريز ميكروسكوپي

فهرست ا - ی