مسئولین

 
  
نام و نام خانوادگي
  
سمت
  
Email
 
  
دكتر تورج  تقی خانی
  
رئيس دانشكده

 

 

ttaghikhany@aut.ac.ir

 

  
حسین قاقزانی
  
مدیر مالي و اداري

 

ghaghazani@aut.ac.ir

 

 

  
دكتر مهدی بنازاده
  
معاون پژوهشي، تحصیلات تکمیلی و بین الملل

 

mbanazadeh@aut.ac.ir
 
  
دکتر بابک خرسندی
  
معاون آموزشي دانشكده

 

b.khorsandi@aut.ac.ir

 

 
  
  
مدير امور دانشجويي دانشكده

 

 

 

 

 دکتر سید محمود

 مصباح نمینی

 

 مسئول کاراموزی

 

 mmesbah@aut.ac.ir

 

 
 دکتر پیام طهرانی
 المپیاد دانشجویی
 payam.tehrani@aut.ac.ir

  
دكتر محمد رضا امام
  
مدير گروه ژئوتكنيك

 

rimam@aut.ac.ir

 

  
دكتر وحید شاه حسینی
  
مدير گروه مديريت ساخت

 

shahhosseini@aut.ac.ir  
  
دکتر محمد زمان

کبیر

  
مدير گروه سازه و زلزله

 

mzkabir@aut.ac.ir
  
دكتر امیررضا زراتی
  
مدير گروه آب و محيط زيست

 

zarrati@aut.ac.ir

 

 

  
دكتر مهدي احمدی
  
سرپرست مركز كامپيوتر

 

mehdi.ahmadi@aut.ac.ir
  
دكتر محمدرضا امام
  
سرپرست آز مكانيك خاك

 

rimam@aut.ac.ir 
  
دكتر فريدون مقدس نژاد
  
مدیر گروه راه و ترابری -سرپرست آز روسازي

 

moghadas@aut.ac.ir
  
دكتر سیامک ایپکچی
  
سرپرست آز سازه

 

epackachis@aut.ac.ir

 

 

  
دكتر امير رضا زراتي

 

  
سید محمدرضا علوی مقدم

 

 

  
سرپرست آز هيدروليك

 

  
سرپرست آزمایشگاه محیط زیست و شیمی مصالح

 

zarrati@aut.ac.ir

 

 

alavi@aut.ac.ir
 
  
  
سرپرست كارگاه نقشه برداري

 

  
مهندس شاپور طاحوني
  
سرپرست كارگاه جوش

 

stahouni@aut.ac.ir
  
دكتر علي اكبر رمضانيانپور
  
سرپرست مركز تحقيقات بتن

 

aaramce@aut.ac.ir 
  
دكتر محمد زمان كبير
  
سرپرست قطب علمي و مقاوم سازي

 

mzkabir@aut.ac.ir
آخرین بروزرسانی: 1393/02/02  11:35:06