آزمایشگاه محیط زیست و شیمی مصالح

 | تاریخ ارسال: 1398/8/25 | 
آزمایشگاه محیط زیست و شیمی مصالح

آقای مهندس نعمت الله بخشی
سرپرست آزمایشگاه محیط زیست و شیمی مصالح

ایمیل: nbakhshiaut.ac.ir                               

جهت درخواست خدمات با شماره ۶۴۵۴۳۰۵۵ تماس حاصل فرمایید.
آدرس: ساختمان شماره دو، طبقه دو، آزمایشگاه محیط زیست و شیمی مصالح

 
آزمایشگاه محیط زیست و شیمی مصالح

آزمایشگاه شیمی مصالح فعالیت خود را از سال ۱۳۴۵ آغاز کرد. از سال ۱۳۸۲ با همت مسئولین محترم دانشگاه و دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، این آزمایشگاه با خرید تجهیزات جدید مربوط به آب و محیط زیست، فعالیت خود را تحت عنوان "آزمایشگاه محیط زیست و شیمی مصالح" ادامه می دهد. این آزمایشگاه در ابتدا فعالیت خود را در زمینه آموزش به دانشجویان کارشناسی و خدمات به صنعت آغاز کرده و از سال ۱۳۸۲ فعالیت تحقیقاتی و پژوهشی خود را با جذب دانشجویان کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران (گرایش مهندسی محیط زیست) افزایش داده ­است. در سالهای اخیر با بهره­ گیری از همت و تجارب اساتید با تجربه، با ارائه پروژه­ های دکتری بر فعالیتهای تحقیقاتی و پژوهشی این آزمایشگاه افزوده شده است. این آزمایشگاه در سال ۱۳۸۶ به عنوان آزمایشگاه مرجع محیط زیست شناخته شده و دارای استانداردهای لازم برای انجام آزمایش های مختلف می باشد. از طرفی با توجه به سیاست های دانشگاه برای داشتن دانشگاهی ایمن، و با توجه به انتخاب دانشکده مهندسی عمران و آزمایشگاه مهندسی محیط زیست به عنوان پایلوت برای استقرار مفاهیم ایمنی، این آزمایشگاه به عنوان پیشرو در این زمینه، به اقدامات مختلفی پرداخته است.
فعالیتهای آزمایشگاه محیط زیست و شیمی مصالح به طور عمده شامل سه قسمت فعالیتهای پژوهشی، فعالیتهای آموزشی و فعالیتهای خدمات به صنعت می­ باشد:
الف: در بخش فعالیت های پژوهشی، با توجه به نیاز دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری برای انجام آزمایشهای تخصصی مرتبط با پایاننامه آنها، به منظور استفاده بهینه از امکانات موجود در آزمایشگاه، چگونگی استفاده از دستگاه ها، روش های ساخت محلول ها و انجام آزمایش ها آموزش های عملی داده می شود. از جمله فعالیت های تحقیقاتی انجام یافته در این آزمایشگاه، تصفیه آلاینده های آب، فاضلاب، پساب، خاک و همچنین بررسی موردی گزینه های مدیریتی و ارائه راهکارهای مربوط به آن می باشد. تاکنون بیش از ۴۵ دانشجوی دوره کارشناسی ارشد و دکتری و نیز ۲ دانشجوی دوره کارشناسی، کل کار یا بخشی از فعالیتهای مربوط به پایان نامه های خود را در طی سالهای ۹۲-۸۴ در آزمایشگاه مهندسی محیط زیست انجام داده اند که نتیجه آن چاپ حدود ۸۰ مقاله ISI در ژورنال های معتبر بین المللی، و همچنین چندین مقاله علمی-پژوهشی و کنفرانسی داخلی و خارجی بوده است.

ب: در بخش آموزشی، با توجه به اخذ مجوز رسمی درس آزمایشگاه محیطزیست به ارزش یک واحد، این درس برای دانشجویان دوره کارشناسی ارائه شده است و در هر سال تعدادی از دانشجویان دوره کارشناسی در این آزمایشگاه با اصول مهندسی محیط زیست آشنا گردیده و مهم ترین آزمایش های این رشته را فرا می گیرند. از طرفی با توجه به تغییر سر فصلهای دوره کارشناسی ارشد رشته مهندسی محیط زیست و قرارگیری درس آزمایشگاه مهندسی محیط زیست به عنوان درس اختیاری در این دوره، از ترم مهر ۹۳ نیز ارائه خدمات آموزشی به این گروه از دانشجویان آغاز میگردد.

ج: در بخش خدمات به صنعت، آنالیز شیمیایی نمونه های آب و فاضلاب ارسالی از شرکتها، دانشگاه ها و مراکز آموزشی و پژوهشی مختلف مطابق تعرفه و بر اساس استانداردهای معتبر جهانی انجام می شود.
 
تجهیزات موجود در آزمایشگاه
 
ردیف
نام دستگاه
موارد استفاده
۱ اسپکتروفوتومتر اندازه­ گیری غلظت کاتیون­ ها، آنیون ها و رنگ­ها
۲ BOD متر اندازه­ گیری BOD آب و فاضلاب
۳ COD متر اندازه­ گیری COD آب و فاضلاب
۴ pH متر اندازه ­گیری قدرت اسیدی و بازی محلول
۵ ORP متر تعیین پتانسیل اکسایش و کاهش نمونه
۶ اکسیژن متر اندازه گیری اکسیژن محلول در محلول ها
۷ هدایت سنج اندازه­ گیری غلظت مواد حل شده در محلول
۸ کدورت سنج اندازه­ گیری کدورت محلول­ ها و مخلوط­ ها
۹ جار تست بررسی پدیده انعقاد و جذب در آب و سیستم­ های کلوئیدی
۱۰ سانتریفیوژ جدا کردن مواد نا محلول و معلق در مایعات
۱۱ انواع شیکر به هم زدن محلول ها و مخلوط ها
۱۲ حمام اولتراسونیک هموژنایز کردن، جرم زدایی و گاز زدایی
۱۳ همزن (میکسر) آزمایشگاهی به همزدن مخلوط واکنش
۱۴ بن ماری(حمام آب) فراهم کردن دمای معین با استفاده از آب و جلوگیری از حرارت مستقیم شعله
۱۵ پمپ خلاء ایجاد خلاء و کمک به تسریع فیلتراسیون
۱۶ ترازو با دقت­های متفاوت اندازه ­گیری جرم
۱۷ هیتر فراهم کردن حرارت در درجه­ های تنظیم شده
۱۸ همزن مغناطیسی حرارتی همزدن و حرارت دادن محتوای واکنش با سرعت و حرارت مشخص
۱۹ دستگاه تقطیر آب فراهم کردن آب دوبار تقطیر شده
۲۰ کوره الکتریکی فراهم کردن دما­های بسیار بالا با کنترل دما و زمان
۲۱ آون فراهم کردن حرارت در دما و زمان تنظیم شده
۲۲ میکروسکوپ آزمایشگاهی مشاهده اجسام ریز میکروسکوپی
آزمایش­‌های مربوط به آب و پساب
 
ردیف
شرح
روش اندازه گیری
۱ pH PH متر
۲ قابلیت هدایت الکتریکی هدایت سنج
۳ مواد معلق فرار  (VSS) وزن سنجی
۴ کل جامدات محلول ( (TDS هدایت سنج
۵ اندازه گیری شوری آب هدایت سنج
۶ کدروت کدورت سنج
۷ رنگ اسپکتروفتومتر
۸ مواد معلق کل (TSS) وزن سنجی
۹ MLSS وزن سنجی
۱۰ MLVSS وزن سنجی
۱۱ اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی(BOD) BOD  متر
۱۲ اکسیژن مورد نیار شیمیایی (COD) COD متر و فتومتر
۱۳ اسیدیته کل تیتراسیون
۱۴ قلیاییت کل تیتراسیون
۱۵ کربنات تیتراسیون
۱۶ بی کربنات تیتراسیون
۱۷ منیزیم تیتراسیون
۱۸ سختی کل تیتراسیون
۱۹ سولفات وزن سنجی
۲۰ سولفیت اسپکتروفتومتر
۲۱ کلراید اسپکتروفتومتر
تیتراسیون
۲۲ یدید اسپکتروفتومتر
۲۳ فلورید اسپکتروفتومتر
۲۴ سیلیس اسپکتروفتومتر
۲۵ آمونیاک اسپکتروفتومتر
۲۶ نیتریت اسپکتروفتومتر
۲۷ نیترات اسپکتروفتومتر
۲۸ ازت کل اسپکتروفتومتر
۲۹ ازت کجلدال دستگاه کجلدال
۳۰ فسفر اسپکتروفتومتر
۳۱ فسفات کل اسپکتروفتومتر
۳۲  
کودهای فسفاته
منو فسفات اسپکتروفتومتر
دی فسفات
تری فسفات
۳۳ کل کربن آلی (TOC ) اسپکتروفتومتر
۳۴ ازن (O۳) اسپکتروفتومتر
۳۵ سیانید (CN- و CNO -) اسپکتروفتومتر
تیتراسیون
۳۶ فنل اسپکتروفتومتر
۳۷ مواد پاک کننده(دترجنت) اسپکتروفتومتر
۳۸ ترکیبات هیدروکربنهای نفت گاز کروموتوگراف
۳۹ فلزات سنگین اسپکتروفتومتر تیتراسیون
  آهن * *
نیکل *  
کروم (Cr+۳, Cr+۶) * *
روی * *
کبالت *  
سرب * *
منگنز * *
آرسنیک *  
آلومنیوم *  
باریم *  
برم *  
کادمیم *  
جیوه *  
منیزیم * *
مولیبدن *  
مولیبدات *  
نیکل *  
نقره * *
مس * *

 
استانداردها و آئین نامه ها
  • ASTM (American Society for Testing and Materials).
  • Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater,۲۰th Edition

دفعات مشاهده: 4897 بار   |   دفعات چاپ: 1017 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر