آزمایشگاه بتن و مصالح ساختمانی

 | تاریخ ارسال: 1398/8/25 | 
آزمایشگاه بتن و مصالح ساختمانی


آقای مهندس نعمت الله بخشی
سرپرست آزمایشگاه بتن و مصالح ساختمانی

ایمیل: nbakhshiaut.ac.ir        

آقای مهندس عبدالحسن پیرنیازاده

کارشناس آزمایشگاه بتن و مصالح ساختمانی


ایمیل: hassan_pirniazadehyahoo.com

جهت درخواست خدمات با شماره ۶۴۵۴۳۰۵۵ تماس حاصل فرمایید.


آدرس: ساختمان شماره یک، طبقه همکف، آزمایشگاه بتن و مصالح ساختمانی  
آزمایشگاه بتن و مصالح ساختمانی
این آزمایشگاه با بهره گیری از اساتید با سابقه دانشگاه و در راستای پاسخگویی به نیاز پروژه های کوچک و بزرگ عمرانی به انجام آزمایش‌های بتن و مصالح مربوطه، درزمینه‌های مختلف آزمایشگاهی و آزمایش‌های کارگاهی، آمادگی خود را جهت ارائه خدمات فنی اعلام می‌نماید.
 
آزمایش‌ها و خدمات به صنعت
مجموعه آزمایش‌های مصالح، شامل سیمان و سنگدانه، آب، مواد افزودنی و پوزولان‌ها و همچنین آزمایش‌های مربوط به بتن و طرح اختلاط بتن به شرح ذیل ارائه می‌گردد:
 
آزمایش‌های فیزیکی و مکانیکی سیمان
 


تعیین غلظت نرمال- زمان گیرش سیمان- تعیین مقاومت فشاری و کششی و خمشی ملات سیمان- تعیین نرمی سیمان(بلین)

 
آزمایش‌های فیزیکی و شیمیایی سنگدانه ها 
دانه بندی، تعیین درصد رطوبت و میزان جذب آب، تعیین‌ وزن‌ مخصوص، مقاومت‌ در برابر سایش (لس آنجلس )، تعیین پتانسیل واکنش قلیایی سنگدانه‌ها، تعیین مقاومت در برابر ضربه و خردشدن، تعیین درصد تطویل و تورق
 
مجموعه آزمایشات بتن


 
 
تهیه طرح اختلاط بتن، تعیین مقاومت فشاری بتن، تعیین مقاومت کششی بتن (دونیم شدن)، تعیین اسلامپ و مقدار هوای بتن تازه و نمونه برداری ازبتن تازه درمحل مغزه گیری از بتن سخت شده و آزمایش‌های غیرمخرب بتن، شامل: اولتراسونیک، چکش اشمیت، و تعیین عمق نفوذ کربناتاسیون و تعیین پتانسیل خوردگی آرماتور و تعیین مقدار کلرور و سولفات و تعیین مدول الاستیسیته بتن می باشد.
از دیگر فعالیت‌های‌ مهم ‌این آزمایشگاه، تحقیقات در مورد بتن های خاص، شمال بتن های سبک سازه ای و غیر سازه ای، بتن سنگین، بتن خود تراکم، بتن غلتکی، سنگهای مصنوعی با پایه سیمانی و تعیین اثرات مواد افزودنی و پوزولان‌ها برخواص بتن می باشد.
از دیگر فعالیت های مهم این آزمایشگاه، طراحی و اجرای مسابقات ملی بتن در سطح دانشگاههای سراسر کشور و برگزاری پنج دوره آن با همکاری گسترده این آزمایشگاه در دانشگاه امیر کبیر و دو دوره در سایر دانشگاهها بوده است.
همچنین، این آزمایشگاه، درزمینه پروژه های تحقیقاتی و پژوهشی مرتبط با بتن درقالب پایان نامه‌های کارشناسی ارشد و دکتری، خدمات خود را ارائه می‌نماید.


 
 
لیست تجهیزات آزمایشگاه بتن و مصالح ساختمانی
ردیف
نام دستگاه
شرح و کاربرد
۱ دستگاه مغزه گیری بتن با قابلیت مغزه گیری از بتن و بتن مسلح با قطر ۵۰ ۷۵ ۱۰۰ و ۱۵۰ میلیمتر
۲ اتاق کنترل دمای ۳۸ درجه جهت انجام آزمایش واکنش قلیائی بلند مدت
۳ دستگاه نفوذ آب در بتن تعیین عمق نفوذ در بتن
۴ پاندیت (اولتراسونیک) قابلیت استفاده جهت تعیین یکنواختی بتن در یک عضو یا بین اعضای مختلف سازه - کشف وجود ترک و دیگر نارسائی ها مانند منافذ - اندازه گیری تغییرات خواص بتن با زمان- تخمین مدول الاستیسیته و ضریب پواسون دینامیکی
۵ وی بی جهت تعیین کارائی بتن های با کارآئی کم
۶ چکش اشمیت جهت تعیین یکنواختی بتن در سازه و تخمین مقاومت فشاری آن
۷ اتوکلاو جهت آزمایشات انبساط سیمان و مقاومت تسریع شده تحت دما و فشار بالا
۸ دستگاه آسیاب بتن و مصالح با قابلیت پودر کردن مصالح جهت آزمایشات شیمیائی
۹ شیکر (برای شن ) جهت دانه بندی مصاح درشت دانه و ریزدانه
۱۰ شیکر (برای ماسه ) جهت دانه بندی مصاح درشت دانه و ریزدانه
۱۱ دستگاه کشش ملات با قابلیت استفاده جهت تعیین مقاومت کششی ملات ها
۱۲ پمپ هوا کاربرد عمومی
۱۳ دستگاه پرس ۲۰ تن تعیین مقاومت فشاری ملات سیمان و گچ و گچ و خاک
۱۴ دستگاه پرس ۲۰۰ تن تعیین مقاومت فشاری بتن
۱۵ دستگاه لس آنجلس تعیین مقاومت سنگدانه ها در برابر ضربه و سایش
۱۶ دستگاه پرس ۳۰۰ تن تعیین مقاومت فشاری بتن
۱۷ دستگاه برش بتن برش نمونه های بتنی  و مغزه با ابعاد مختلف تا ۱۵۰ میلیمتر
۱۸ دستگاه ساب بتن جهت ساب دادن سر و ته مغزه ها و ایجاد سطح صاف روی نمونه های بتنی
۱۹ دستگاه مقاومت سنگدانه ها در برابر ضربه و خرد شدن جهت تعیین مقاومت سنگدانه ها در برابر ضربه و خرد شدن 
۲۰ مخلوط کن ملات سیمان جهت اختلاط خمیر سیمان و ملات سیمان
۲۱ دستگاه ویکات جهت تعیین غلظت نرمال و زمان گیرش سیمان و گچ
۲۲ دستگاه اندازه گیری تغییر طول (واکنش قلیائی) جهت تعیین تغییرات طول نمونه های بتن و ملات
۲۳ دستگاه اندازه گیری هوای بتن جهت اندازه گیری مقدار هوای موجود در بتن تازه
۲۴ اون (۱۲۰ درجه) کاربردهای عمومی و خشک کردن مصالح
۲۵ اون (۲۴۰ درجه) کاربردهای عمومی و خشک کردن مصالح
۲۶ فریزر کاربرد های عمومی
۲۷ کوره الکتریکی (۱۱۵۰ درجه) کاربردهای عمومی و آزمایشات شیمیایی مصالح و ...
۲۸ میز ویبره جهت تراکم نمونه های بتنی
۲۹ دستگاه تعیین مدول الاستیسیته بتن تعیین مدول الاستیسیته بتن
۳۰ دستگاه حمام بتن (واکنش قلیائی) جهت آزمایش واکنش قلیلئی
۳۱ مخلوط کن بتن جهت اختلاط بتن در حجم های ۳۰ تا ۱۰۰ لیتر
۳۲ دستگاه بلین جهت تعیین نرمی سیمان
۳۳ دستگاه تعیین ارزش ماسه ای(SE) تعیین ارزش ماسه ای مصالح سنگی ریزدانه
۳۴ میز سیلان تعیین روانی ملات سیمان
۳۵ دستگاه مقسم جهت کاهش حجم نمونه های مصالح و تقسیم آن به قسمتهای مساوی
۳۶ ترازوی ارشمیدوس جهت توزین وزن مصالح درون آب
۳۷ ترازوی دیجیتال با ظرفیتها و دقتهای مختلف
۳۸ ترازوی (اهرمی) ۲۰kg کاربرد عمومی
۳۹ ترازوی عقربه ای ۳۰kg   کاربرد عمومی
 
نوع آزمایش‌ها و خدمات به صنعت
آزمایش‌های فیزیکی و شیمیایی سیمانزمان گیرش سیمان- تعیین مقاومت فشاری و کششی و خمشی ملات سیمان- تعیین نرمی سیمان(بلین) و تعیین درصد اکسیدهای تشکیل دهنده سیمان
 
آزمایش‌های فیزیکی و شیمیایی سنگدانه هادانه بندی- تعیین درصد رطوبت و میزان جذب آب، تعیین‌وزن‌مخصوص،مقاومت‌دربرابر سایش(لس آنجلس )، تعیین سلامت سنگدانه‌ها، تعیین پتانسیل واکنش قلیایی سنگدانه‌ها- تعیین مقاومت دربرابر ضربه و خردشدن- تعیین ومقدار کلر و سولفات سنگدانه‌ها و تعیین درصد تطویل و تورق.

 
مجموعه آزمایشات آبتعیین مقدار کلر و سولفات، تعیین PH، تعیین کل مواد محلول و تعیین سختی کل آب.
ازدیگرفعالیت‌های‌مهم‌این آزمایشگاه، تعیین اثرات مواد افزودنی و پوزولان‌ها برخواص بتن می باشد.

 
مجموعه آزمایشات بتن


 
تهیه طرح اختلاط بتن، تعیین مقاومت فشاری بتن، تعیین مقاومت کششی بتن (دونیم شدن)، تعیین اسلامپ و مقدار هوای بتن تازه و نمونه برداری ازبتن تازه درمحل مغزه گیری از بتن سخت شده و آزمایش‌های غیرمخرب بتن، شامل: اولتراسونیک، چکش اشمیت، و تعیین عمق نفوذ کربناتاسیون و تعیین پتانسیل خوردگی آرماتور و تعیین مقدار کلرور و سولفات وتعیین مدول الاستیسیته دربتن همچنین، این آزمایشگاه، درزمینه پروژه های تحقیقاتی و پژوهشی مرتبط با بتن درقالب پایان نامه‌های کارشناسی ارشد و دکتری، خدمات خود را ارائه می‌نماید.
  
استانداردها و آئین نامه ها
 
استانداردهای سنگدانه‌ها
دانه بندی مصالح سنگی  ریز دانه و درشت دانه ASTM C ۱۳۶
تعیین مقدار رطوبت سنگدانه‌ها ASTM C ۵۶۶
چگالی حجمی (وزن واحد) و حفرات در سنگدانه ها ASTM C ۲۹
پتانسیل واکنش های قلیایی سنگدانه ها (روش ملات منشوری) ASTM C ۱۲۶۰
تعیین تغییر طول بتن ناشی از واکنش های قلیایی سنگدانه‌ها (روش یک ساله) ASTM C ۱۲۹۳
وزن مخصوص و جذب آب درشت دانه ها ASTM C ۱۲۷
وزن مخصوص و جذب آب ریز دانه ها ASTM C ۱۲۸
آزمایش ضربه و خرد شدن سنگدانه‌ها  BS۸۱۲ Part ۳
تعیین مقاومت سنگدانه‌هادر برابر سایش و ضربه در دستگاه لس آنجلس ASTM C ۱۳۱
تعیین مقاومت سنگدانه‌هادر برابر سایش و ضربه در دستگاه لس آنجلس ASTM C ۵۳۵
تعیین درصد مصالح ریزتر از الک نمره ۲۰۰ ASTM C ۱۱۷
آزمایش سلامت سنگدانه ها در محلول سولفات سدیم یاسولفات منیزیم ASTM C ۸۸
آزمایش هم ارز ماسه خاک و ماسه ها ASTM D ۲۴۱۹
اندازه گیری شاخص سوزنی درشت دانه ها BS ۸۱۲: Section ۱۰۵.۲
اندازه گیری شاخص پولکی بودن سنگدانه ها BS ۸۱۲: Section ۱۰۵.۱
اجزای سبک در سنگدانه ها ASTM C ۱۲۳

   
استانداردهای سیمان
تعیین نرمی سیمان هیدرولیکی به روش دستگاه نفوذ هوا– بلین ASTM C ۲۰۴
تعیین پتانسیل انبساط ملات ساخته شده با سیمان پرتلنددر مجاورت سولفات ASTM C ۴۵۲
تعیین تغییر طول سیمان هیدرولیکی در مجاورت محلولسولفات ASTM C ۱۰۱۲
تعیین غلظت نرمال سیمان هیدرولیکی  ASTM C۱۸۷
اندازه گیری زمان گیرش سیمان هیدرولیکی به روش سوزن ویکات ASTM C ۱۹۱
اندازه گیری مقاومت فشاری ملات سیمان هیدرولیکی ASTM C ۱۰۹
اندازه گیری مقاومت خمشی ملات سیمان هیدرولیکی ASTM C ۳۴۸
اندازه گیری مقاومت کششی ملات سیمان هیدرولیکی ASTM C ۱۹۰
اندازه گیری تغییر طول  ملات و بتن سخت شده ASTM C ۱۵۷
میز سیلان برای آزمایش سیمان هیدرولیکی ASTM C ۲۳۰
چگالی سیمان هیدرولیکی ASTM C ۱۸۸     

استانداردهای بتن
نمونه‌برداری از بتن تازه ASTM C۱۷۲
آزمایش اسلامپ  ASTM C۱۴۳
آزمایش وی- بی BS۱۸۸۲ Part ۲
تعیین وزن مخصوص بتن تازه ASTM C۱۳۸
ساخت و عمل آوری نمونه های بتنی در آزمایشگاه ASTM C ۱۹۲
تعیین مقدار هوای بتن تازه ASTM C۲۳۱
طرح اختلاط بتن های معمولی، سنگین و بتن حجیم ACI ۲۱۱.۱R
طرح اختلاط بتن سبک سازه ای ACI ۲۱۱.۲R
طرح اختلاط بتن بدون اسلامپ (بتن غلتکی) ACI ۲۱۱.۳R
طرح اختلاط بتن با مقاومت زیاد ACI ۲۱۱.۴R
کپینگ (کلاهک گذاری) نمونه های بتنی استوانه ای و مغزه ASTM C ۶۱۷
مقاومت فشاری نمونه های بتنی استوانه ای ASTM C ۳۹
مقاومت فشاری نمونه های بتنی مکعبی ASTM C ۱۱۶
مقاومت کششی نمونه های بتنی استوانه ای (روش برزیلی) ASTM C ۴۹۶
تعیین مدول الاستیسیته بتن  ASTM C۴۶۹
مغزه گیری (کر گیری) از بتن و آزمایش مغزه  ASTM C۴۲
آزمایش نفوذ آب در بتن DIN ۱۰۴۸
تعیین چگالی، جذب آب و حفرات در بتن سخت شده ASTM C ۶۴۲
اندازه گیری جذب آب بتن BS ۱۸۸۱: Part ۱۲۲
تعیین پتانسیل نیم پیل میلگردهای بدون پوشش در بتن ASTM C ۸۷۶
تعیین سرعت پالس در بتن ASTM C ۵۹۷
اندازه گیری جمع شدگی خشک شدگی خطی در بتن ASTM C۴۲۶
کلر محلول در اسید در ملات و بتن ASTM C ۱۱۵۲
تعیین عمق کربناتاسیون بتن  
اندازه گیری زمان گیرش بتن به کمک روش مقاومت دربرابر نفوذ ASTM C ۴۰۳
اندازه گیری اسلامپ بتن حاوی سیمان هیدرولیکی ASTM C ۱۴۳
اندازه گیری درصد هوای بتن تازه به کمک روش فشار ASTM C ۲۳۱

دفعات مشاهده: 18716 بار   |   دفعات چاپ: 1076 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر