اطلاعات تماس کارکنان دانشکده عمران و محیط زیست

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۸/۲۵ | 

خانم پوران محمدی 
مسئول دفتر دانشکده                
تلفن: ۶۴۵۴۳۰۰۰
ایمیل:
pmohammadiaut.ac.ir


خانم مریم بادپر                          
کارشناس دوره های آزاد و کنفرانس ها
تلفن: ۶۴۵۴۳۰۵۳
ایمیل: m.badparaut.ac.ir


خانم زهره اسداللهی
کارشناس خدمات آموزشی
تلفن: ۶۴۵۴۳۰۷۵
ایمیل:z.asadolahiaut.ac.ir
خانم زهره عبدالعلی
کارشناس خدمات آموزشی، تحصیلات تکمیلی
تلفن: ۶۴۵۴۳۰۳۸
ایمیل: z_abdolaliaut.ac.ir


 


خانم فاطمه عبداللهی
کارشناس پژوهشی
تلفن: ۶۴۵۴۳۰۵۰
 ایمیل: f.abdollahiaut.ac.ir 
خانم کتایون خیرآبادی
کارشناس خدمات آموزشی، تحصیلات تکمیلی

تلفن: ۶۴۵۴۳۰۳۷
ایمیل:
kheirabadiaut.ac.ir


 


خانم مهندس فتانه پور امیرارسلانی
کارشناس خدمات آموزشی کارشناسی

تلفن: ۶۴۵۴۳۰۸۵
ایمیل:
farsalaniaut.ac.ir
آقای حسین قاقزانی
مدیر مالی اداری دانشکده
تلفن: ۶۴۵۴۳۰۸۳
ایمیل:
ghaghazaniaut.ac.ir


آقای مهندس محمد صادق خالقی مقدم
کارشناس آموزشی - آزمایشگاه مکانیک خاک
تلفن: ۶۴۵۴۳۰۶۲
ایمیل:
mskhaleghimaut.ac.ir
آقای مهندس عبدالحسن پیرنیازاده
کارشناس آزمایشگاه 
بتن و مصالح ساختمانی
تلفن: ۶۴۵۴۳۰۵۴
ایمیل:
hassan_pirniazadehyahoo.com 


آقای مهندس شهرام نیکوکار
کارشناس آموزشی - آزمایشگاه سازه

تلفن: ۶۴۵۴۳۰۶۴
ایمیل:
shnikuokaraut.ac.ir 
آقای مهندس نعمت الله بخشی
کارشناس آموزشی - سرپرست آزمایشگاه 
بتن و مصالح ساختمانی، سرپرست آزمایشگاه محیط زیست و شیمی مصالح
تلفن: ۶۴۵۴۳۰۵۵
ایمیل:
nbakhshiaut.ac.ir 


آقای وحید عبدی
تکنسین آزمایشگاه 
هیدرولیک
تلفن: ۶۴۵۴۳۰۷۲
ایمیل:
v.abdiaut.ac.ir   
آقای احمد رضی
کارپرداز

تلفن: ۶۴۵۴۳۰۶۰
ایمیل:
ahmadraziaut.ac.irآقای دکتر داود اکبری مهر
کارشناس  آموزشی - آزمایشگاه 
دینامیک خاک و آزمایشگاه مکانیک سنگ
تلفن: ۶۴۵۴۳۰۵۲
ایمیل:
akbarimehraut.ac.irآقای مهندس مهیار عاشقی
کارشناس‌ مرکز کامپیوتر(شبکه) و وبسایت دانشکده

تلفن: ۶۴۵۴۳۰۴۳
تلفن: ۶۴۵۴۳۰۴۶
ایمیل: 
masheghiaut.ac.ir 


آقای رضا جوادی 
تکنسین کارگاه نقشه برداری
تلفن: ۶۴۵۴۳۰۸۷


آقای مهندس شهرام افشار رادکارشناس آموزشی - آزمایشگاه روسازی
تلفن: ۶۴۵۴۳۰۷۰


دفعات مشاهده: 618 بار   |   دفعات چاپ: 53 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر