اطلاعات تماس اعضای گروه آب و محیط زیست

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۸/۲۵ | 
مدیر گروه آب و محیط زیست


دکتر امیررضا زراتی
مرتبه علمی: استاد
تلفن: ۶۴۵۴۳۰۰۲
ایمیل: zarratiaut.ac.ir                                  
رزومه
 


دکتر سید جمشید موسوی
مرتبه علمی: استاد                   
تلفن: ۶۴۵۴۳۰۱۴
ایمیل: 
jmosaviaut.ac.ir            
رزومه


             دکتر احمد طاهر شمسی
مرتبه علمی: دانشیار
تلفن: ۶۴۵۴۳۰۱۳
ایمیل: tshamsiaut.ac.ir                            

رزومهسید محمدرضا علوی مقدم
مرتبه علمی: استاد
تلفن: ۶۴۵۴۳۰۰۸
ایمیل:
alaviaut.ac.ir
رزومه


دکتر تقی عبادی
مرتبه علمی: دانشیار
تلفن: ۶۴۵۴۳۰۳۱
 ایمیل: tebadiaut.ac.ir
رزومه

 دکتر مرتضی کلاهدوزان
مرتبه علمی: دانشیار
تلفن: ۶۴۵۴۳۰۲۳
ایمیل:
mklhdzanaut.ac.ir
رزومه


دکتر رضا مکنون
مرتبه علمی: دانشیار
تلفن: ۶۴۵۴۳۰۱۸
ایمیل:maknoonaut.ac.ir
رزومه

 دکتر مهدی احمدی
مرتبه علمی: استادیار
تلفن: ۶۴۵۴۳۰۱۰
ایمیل:
mehdi.ahmadiaut.ac.ir
رزومهدکتر بابک خورسندی
مرتبه علمی: استادیار
تلفن: ۶۴۵۴۳۰۸۸
ایمیل:b.khorsandiaut.ac.ir
رزومه


دفعات مشاهده: 840 بار   |   دفعات چاپ: 47 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر