اطلاعات تماس اعضای گروه سازه و زلزله

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۸/۲۵ | 
مدیر گروه سازه و زلزله


دکتر محمدزمان کبیر
مرتبه علمی: استاد
تلفن: ۶۴۵۴۳۰۳۲
ایمیل: mzkabiraut.ac.ir
رزومه
 

دکتر علی‌رضا رهائی
مرتبه علمی: استاد                   
تلفن: ۶۴۵۴۳۰۳۳
ایمیل: 
rahaiaut.ac.ir
رزومه

دکتر وحید لطفی
مرتبه علمی: استاد
تلفن: ۶۴۵۴۳۰۱۷
ایمیل:vahlotfiaut.ac.ir
رزومه دکتر محسن تهرانی زاده حقیقی فر
مرتبه علمی: استاد
تلفن: ۶۴۵۴۳۰۳۰
ایمیل: dtehzyahoo.com
رزومه


دکتر محمدمهدی علی‌نیا
مرتبه علمی: استاد (بازنشسته)
تلفن: ۶۴۵۴۳۰۳۴
ایمیل:m.aliniaaut.ac.ir
رزومه

 دکتر فرامرز خوشنودیان
مرتبه علمی: استاد
تلفن: ۶۴۵۴۳۰۱۹
ایمیل: khoshnudaut.ac.ir
رزومه

دکتر اردشیر دیلمی
مرتبه علمی: استادیار (بازنشسته)
تلفن: ۶۴۵۴۳۰۲۹
ایمیل:deylamiaaut.ac.ir


رزومه

 دکتر تورج تقی‌خانی
مرتبه علمی: دانشیار
تلفن: ۶۴۵۴۳۰۱۶
ایمیل:ttaghikhanyaut.ac.ir
رزومه
دکتر سعید عرفانی
مرتبه علمی: استادیار
تلفن: ۶۴۵۴۳۰۸۶
ایمیل: sderfaniaut.ac.ir                     
رزومه

 دکتر کوروش شاهوردیانی
مرتبه علمی: استادیار
تلفن: ۶۴۵۴۳۰۰۱
ایمیل: shahveraut.ac.ir
رزومه

دکتر پیام طهرانی
مرتبه علمی: استادیار
تلفن: ۶۴۵۴۳۰۸۰
ایمیل: payam.tehraniaut.ac.ir
رزومه

 دکتر سیامک  ایپکچی
مرتبه علمی: استادیار
تلفن: ۶۴۵۴۳۰۰۷
ایمیل: epackachisaut.ac.ir
رزومه

دکتر مهدی بنازاده
مرتبه علمی: دانشیار
تلفن: ۶۴۵۴۳۰۴۹
ایمیل: mbanazadehaut.ac.ir
رزومه

 مهندس شاپور طاحونی
مرتبه علمی: استادیار
تلفن: ۶۴۵۴۳۰۳۵
ایمیل:
stahouniaut.ac.ir


رزومهدکتر علیرضا صادقی راد
سرپرست مرکز کامپیوتر
تلفن: ۶۴۵۴۳۰۱۰

ایمیل: sadeghiradaut.ac.ir
                         
 


دفعات مشاهده: 1129 بار   |   دفعات چاپ: 92 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر