نمودار سازمانی

 | تاریخ ارسال: 1398/10/17 | 
ریاست دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست


دکتر سید جمشید موسوی
رئیس دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
ایمیل:  jmosaviaut.ac.ir    

 


طاهره هاشم
مسئول دفتر دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست 

معاونت مالی و اداریحسن بارانی زاده
مدیریت امور پشتیبانی دانشکده مهندسی عمران

 

حسین یوسفی
کارپرداز


        

معاونت پژوهشی، تحصیلات تکمیلی وبین الملل


دکتر میقات حبیبیان
مرتبه علمی: دانشیار
تلفن: ۶۴۵۴۳۰۴۲
ایمیل: habibianaut.ac.ir                                    

 
 

 
 

زهره اسداللهی
کارشناس آموزشی
 (دانشجویان کارشناسی ارشد)   
ایمیل:aut.ac.irz.asadolahi


 
 

زهره عبدالعلی
کارشناس آموزشی (دانشجویان دکتری)  
ایمیل: z_abdolaliaut.ac.ir 


فاطمه عبداللهی
کارشناس پژوهشی
ایمیل: f.abdollahiaut.ac.ir 
 
 
معاونت آموزشی


دکتر پوریا حاجی‌کریمی
مرتبه علمی: استادیار
تلفن: ۶۴۵۴۳۰۰۱
ایمیل: phajikarimiaut.ac.ir
                            


 

فتانه پور امیر ارسلانی
کارشناس آموزشی (دانشجویان کارشناسی)
ایمیل: farsalaniaut.ac.ir   
 
 

امور استعدادهای درخشان و المپیادهای دانشجویی

دکتر پیام طهرانی
مدیر امور استعدادهای درخشان و مسئول المپیادهای دانشجویی
ایمیل: payam.tehraniaut.ac.ir   

رزومه

 
مسئول کارآموزی

دکتر سید محمود مصباح نمینی
مسئول کارآموزی
 ایمیل: mmesbahaut.ac.ir

رزومه
 
مسئول هماهنگی آزمایشگاه‌ها

دکتر نعمت اله بخشی
مسئول هماهنگی آزمایشگاه‌ها
ایمیل: nbakhshiaut.ac.ir     

دفعات مشاهده: 6862 بار   |   دفعات چاپ: 712 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر