Faculty of Structure and Earthquake Engineering

 | Post date: 2020/01/12 | 
Head of Structures and Earthquakes Department

Prof. Mohammad Zaman Kabir       
mzkabiraut.ac.ir    
+982164543032 

Prof. Ali Reza Rahai  
rahaiaut.ac.ir   
+982164543033Prof. Vahid Lotfi
vahlotfiaut.ac.ir   
+982164543017 
Dr. Mehdi Banazadeh (Associate Prof.)         
mbanazadehaut.ac.ir   
+982164543049


Dr. Saeed Erfani (Assistant Prof.)                  
sderfaniaut.ac.ir  
+982164543086
                    

 


Dr. Kourosh Shahverdiani (Assistant Prof.)      
shahveraut.ac.ir      
+982164543001


Dr. Payam Tehrani (Assistant Prof.)                  
payam.tehraniaut.ac.ir  
+982164543080


 


Dr. Siamak Epackachi (Assistant Prof.)
 epackachisaut.ac.ir   
+982164543007


Dr. Ardeshir Deylami (Retierd Assistant Prof.)    
deylamiaaut.ac.ir    
+982164543029
 
Shapour Tahouni (Assistant Prof.)
stahouniaut.ac.ir
64543035

Dr. Alireza Sadeghi rad (Assistant Prof.)
sadeghiaut.ac.ir
64543010

 


View: 3497 Time(s)   |   Print: 705 Time(s)   |   Email: 0 Time(s)   |   0 Comment(s)