معرفی دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست

 | تاریخ ارسال: 1398/11/15 | 
اهداف و فعالیت های آموزشی
     دانش آموختگان رشته مهندسی عمران نقش مهمی را در شکل دهی محیط زندگی ایفا می­کنند، زیرا هر جا که عمران و آبادی ، ایجاد ساختمان، راه های ارتباطی، پل ها ، تونل ها، آب رسانی، سدها، تصفیه آب و جمع آوری فاضلاب ها در نظر باشد، این امور همگی از وظایف یک مهندس عمران محسوب می­شود. مهندسان عمران عهده دار برنامه ریزی و طراحی، ساخت و مدیریت پروژه های عمرانی کشور هستند.
 
اهداف و فعالیتهای تحقیقاتی
 
فعالیت های تحقیقاتی این دانشکده به طور اعم به دو گروه تقسیم می شود:
الف) پروژه ها و نیاز های عنوان شده از سوی بخش صنعت
ب) تحقیقات در ارتباط با پایان نامه های مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا و سایر پروژه های تحقیقاتی استادان.

در بخش نخست، این دانشکده در زمینه های مختلف مهندسی عمران، موافقت نامه های تحقیقاتی با وزارتخانه های راه و ترابری ، مسکن و شهرسازی، کشاورزی، نیرو، سازمان آب و برق خوزستان و مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن منعقد کرده است و در این زمینه ها، پروژه هایی نیز در دست اجرا  دارد .
در بخش دوم، فعالیت های تحقیقاتی چه در ارتباط با پایان نامه های دانشجویان و چه به شکل طرح های تحقیقاتی از سوی استادان، با بهره گیری از روش های تحلیلی، عددی، آزمایشگاهی و مطالعات صحرایی انجام می­شود. این نوع پروژه ها که با راهنمایی و یا توسط خود استادان دانشکده تا کنون به انجام رسیده، در زمینه های خاک و بتن، تأثیرهای زلزله ، اتصالات سازه ها، اثر پوزولان ها در بتن ، سکوهای دریایی، راه و ترابری و کنترل ترافیک، سازه های پوسته ای، تثبیت ماسه ها، دوام بتن های حاشیه خلیج فارس، بارگذاری پل ها، سیلوها، مکانیک سنگ، تونل ها، اسکله ها ، بتن سبک، بتن با الیاف پلیمری، بتن های خاص، بررسی پارامترهای مؤثر در عملکرد سرریزهای غیر خطی، سریزهای پلکانی، سرریزهای جانبی کانالی، مانیزم آب شستگی پایه پل ها ، مسائل آب های زیرزمینی و محیط های متخلخل، سیستم های آب شهری، تصفیه فاضلاب، مهندسی رودخانه، سیل و شکست سد بوده که با بهره گیری از امکانات آزمایشگاه ها و مرکز کامپیوتر دانشکده انجام شده است.
 
زمینه های تحقیقاتی
 1. سد سازی، خاک و پی، ژئوتکنیک و ژئوتکنیک لرزه ای
 2. سازه های فلزی، بتن مسلح، مقاوم سازی، اثر زلزله بر سازه ها و سازه های ویژه
 3. منابع آب، هیدرولیک و سازه های هیدرولیکی، تصفیه آب و فاضلاب، مهندسی رودخانه ، سیل و شکست سد، آب های زیرزمینی و محیط های متخلخل.
 4. مصالح ساختمانی و تکنولوژی بتن
 5. فرودگاه و راهسازی
 6. مکانیک سنگ و بررسی رفتار تونل ها
امکانات آموزشی و تحقیقاتی
   دانشکده مهندسی عمران، هر سال از طریق آزمون سراسری حدود ۱۱۰ دانشجوی کارشناسی در رشته مهندسی عمران می­پذیرد و هم اکنون نزدیک به ۴۵۰ دانشجو در این مقطع به تحصیل اشتغال دارند. همچنین، این دانشکده در مقطع کارشناسی ارشد، هر سال از طریق آزمون سراسری حدود ۱۶۰ دانشجوی کارشناسی ارشد در ده گرایش " مهندسی سازه" ، " مهندسی زلزله" ، " مهندسی مدیریت ساخت" ، " مهندسی ژئوتکنیک" ، " مهندسی آب وسازه های هیدرولیکی" ، " مهندسی و مدیریت منابع آب" ، " مهندسی محیط زیست" ، " مهندسی راه و ترابری"، " مهندسی حمل و نقل" ، " مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی" می­پذیرد که هم اکنون نزدیک به ۵۲۰ دانشجو در این مقطع به تحصیل اشتغال دارند. این دانشکده در سال ۱۳۷۳ در گرایشهای " مهندسی سازه" ، " مهندسی زلزله" ، " مهندسی مدیریت ساخت" ، " مهندسی ژئوتکنیک" ، " مهندسی آب وسازه های هیدرولیکی" ، " مهندسی و مدیریت منابع آب" ، " مهندسی محیط زیست" ، " مهندسی راه و ترابری"و" مهندسی حمل و نقل" از طریق برگزاری آزمون به پذیرش دانشجو دکتری اقدام کرد که هم اکنون نزدیک به ۲۰۵ نفر دانشجوی مقطع دکترا نیز در این دانشکده مشغول به تحصیل هستند. دانشکده مهندسی عمران با ۳۹ نفر عضو هیأت علمی تمام وقت، فعالیت های آموزشی، تحقیقاتی خود را در زمینه های سازه و زلزله، مکانیک سنگ، مکانیک خاک، ژئوتکنیک، آب و هیدرولیک، محیط زیست، آب و فاضلاب ، بتن و مصالح ساختمانی توسعه داده است.
    باتوجه به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمینه تشکیل گروه های آموزشی و همچنین با تصویب شورای دانشکده، پنج گروه آموزشی با عنوان " سازه و زلزله" ، " ژئوتکنیک" ، " آب و محیط زیست" ،  " راه و ترابری" و"مدیریت ساخت "  تشکیل شده که به برنامه­ریزی آموزشی و تحقیقاتی، امور مربوط به رشته ها در سطوح مختلف می­پردازند.
 
فضاهای آموزشی ،تخقیقاتی ، اداری و طرح های جامع
     اکنون دانشکده از دو ساختمان  به وسعت ۱۰ هزار متر مربع برخوردار است و ساختمان میز لرزان را نیز در دست ساخت دارد که وسعت یک هزار متر مربع با ارتفاع ۲۲ متر طراحی شده و مقدمات اجرا و تجهیزات آن به اتمام رسیده است.
 
فعالیت های آموزشی و تحقیقاتی در ارتباط با صنعت
    این دانشکده در زمینه های مختلف مهندسی عمران، موافقت نامه های تحقیقاتی با وزارتخانه های راه و ترابری، مسکن و شهرسازی، کشاورزی، نیرو ، سازمان آب و برق خوزستان و مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن منعقد کرده و پژوه های دیگری را در دست اجرا دارد. از سایر فعالیت ها و هدف های آموزشی دانشکده مهندسی عمران می­توان به برگزاری دوره های آموزشی اشاره کرد.
برگزاری دوره های آموزشی توسط قطب علمی انجام می­شود و اجرای طرح های مختلفی در ارتباط با صنعت به اتمام رسیده و یا در حال انجام است.
   
رشته‌های مقاطع مختلف دانشکده

 
کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکتری
عمران - عمران مهندسی عمران آب و  سازه های هیدرولیکی مهندسی عمران آب و  سازه های هیدرولیکی
مهندسی عمران مهندسی و مدیریت منابع آب مهندسی عمران مهندسی و مدیریت منابع آب
مهندسی عمران محیط زیست مهندسی عمران محیط زیست
مهندسی عمران سازه مهندسی عمران سازه
مهندسی عمران زلزله مهندسی عمران زلزله
مهندسی عمران ژئوتکنیک مهندسی عمران ژئوتکنیک
مهندسی عمران حمل و نقل مهندسی عمران حمل و نقل
مهندسی عمران راه و ترابری مهندسی عمران راه و ترابری
مهندسی عمران مهندسی  و مدیریت ساخت مهندسی عمران مهندسی  و مدیریت ساخت
مهندسی عمران - مهندسی ایمنی بهداشت و محیط زیست
مهندسی عمران سواحل بنادر سازه های دریایی
اعضای هیئت علمی

آمار اعضای هیئت علمی دانشکده به تفکیک مرتبه علمی و گروه‌های علمی در جدول ذیل معرفی می‌شوند:
 
 
مرتبه علمی
تعداد اعضای هیئت علمی
استاد ۱۶
دانشیار ۷
استادیار ۱۴
مربی ۲
بازنشسته ۱۲

 
اعضای هیئت علمی به تفکیک گروه‌های آموزشی

آمار اعضای هیئت علمی دانشکده به تفکیک گروه‌های علمی فعال دانشکده در این قسمت معرفی می‌شوند:
 
گروه های علمی
گروه آب و محیط زیست گروه راه و ترابری گروه ژئوتکنیک گروه سازه و زلزله گروه مدیریت ساخت
تعداد اعضای هیئت علمی
۸ ۵ ۷ ۱۱ ۹

دانشجویان مقاطع مختلف دانشکده
 
 
دانشجویان فعال


 
مقطع
تعداد
دکتری ۱۸۱
کارشناسی ارشد ۵۲۰
کارشناسی ۴۵۷

 
آمار تعداد دانشجویان فارغ التحصیل


 
مقطع
تعداد
دکتری ۴۶۴
کارشناسی ارشد ۳۷۲۵
کارشناسی ۴۳۲۲

 


افتخارات دانشکده
 • پروژه صنعتی برتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 • کسب رتبه نخست المپیادها
 • کسب مقام های اول و دوم  و سوم در مسابقات دانشجویی داخل کشور
 • کسب مدال طلا و نقره و برنز در مسابقات داخلی و جهانی
 • پژوهشگر نمونه دانشگاه
 • دانشمند برتر ایرانی در فهرست مؤسسه ISI
 • استاد نمونه کشوری
 • دانشمند پر استناد از سوی مؤسسه ISI
 • کتاب برتر سال
 • برگزاری کنفرانس‌های بین‌المللی
 • ...
مجموع مقالات و کتب دانشکده در سال‌های اخیر
 
مقالات
۱۳۸۹ ۱۳۹۰ ۱۳۹۱ ۱۳۹۲ ۱۳۹۳ ۱۳۹۴ ۱۳۹۵ ۱۳۹۶ ۱۳۹۷
ISI
۶۴ ۸۲ ۹۲ ۱۰۸ ۱۰۹ ۱۲۰ ۱۲۷ ۱۳۰ ۶۳
علمی- پژوهشی
۴۷ ۵۰ ۲۵ ۲۸ ۳۷ ۳۳ ۲۵ ۳۰ ۹
کنفرانس
۱۸۵ ۱۹۵ ۲۷۴ ۲۸۱ ۳۲۹ ۲۲۷ ۱۶۶ ۸۸ ۳۳

کتب
۱۳۸۹ ۱۳۹۰ ۱۳۹۱ ۲۱۳۹ ۱۳۹۳ ۴۱۳۹ ۱۳۹۵ ۱۳۹۶ ۱۳۹۷
تعداد کتب دانشکده
۹ ۱۳ ۱۴ ۵۰ ۲۰ ۲۷ ۱۳ ۸ ۲

 

دفعات مشاهده: 8709 بار   |   دفعات چاپ: 497 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر