موارد مهم آموزشی

 | تاریخ ارسال: 1398/11/8 | 

واحدهای درسی و موارد مربوط به آن:
 

۱. هر دانشجو می تواند در هر نیمسال تحصیلی حداقل ۱۲ و حداکثر ۲۰ واحد درسی انتخاب نماید.
۲. اگر میانگین نمرات دانشجویی در یک نیمسال حداقل ۱۷ باشد، در نیمسال تحصیلی بعد میتواند حداکثر تا ۲۴ واحد درسی انتخاب نماید. 
۳. 
در صورتیکه واحدهای دانشجو در نیمسالی زیر سقف ۱۲ واحد باشد (شاهد و ایثارگر زیر ۱۰ واحد باشد) و ادعای فارغ التحصیلی نیز نداشته باشد، واحدها حذف شده و پس از تقاضای دانشجو مرخصی تحصیلی ثبت می گردد.
۴. حداکثر واحدِ مجاز در ترم تابستان ۶ واحد درسی می باشد ولی اگر دانشجو در تابستان بخواهد درس کارآموزی را اخذ نماید نمی تواند درس دیگری همراه آن اخذ کند. فقط  ۲ واحد درس کارآموزی می تواند داشته باشد.

۵. مدت مجاز تحصیل در دوره کارشناسی پیوسته چهار سال است و این دوره حداکثر تا دو نیمسال قابل افزایش است. از ترم دهم دانشجو موظّف به پرداخت هزینه ثبت نام و سایر هزینه ها مانند خوابگاه و تغذیه بر اساس ضوابط دانشگاه خواهد بود.
۵. عدم ثبت نام دانشجو در هر نیمسال تحصیلی، انصراف از تحصیل محسوب می شود.

 جهت اطلاع از چگونگی واحدهای درسی رشته ی کارشناسی پیوسته ی مهندسی عمران کلیک نمایید.
 

مشروطی: 

۱. چنانچه میانگین نمرات دانشجو در هر نیمسال کمتر از ۱۲ باشد دانشجو در آن نیمسال مشروط تلقی می شود و در نیمسال بعدی حداکثر  می تواند تا سقف  ۱۴ واحد درسی انتخاب نماید.

۲. سقف مجاز مشروطی اعم از متوالی یا متناوب در دوره کارشناسی ۳ نیمسال می باشد. بعد از ۳ ترم دانشجو محروم از تحصیل خواهد شد.

 

ممتازی:                                                                    جهت اطلاع از آئین نامه های ممتازی کلیک نمایید.             

ممتاز بدو ورود
ممتاز ۱۰ درصد ترمی
ممتاز دانشگاهی تا پایان دوران تحصیلی (۱۰ درصد برتر هر رشته/ گرایش) 


۱. اگر میانگین نمرات دانشجویی در یک نیمسال حداقل ۱۷ باشد، در نیمسال تحصیلی بعد می تواند حداکثر تا ۲۴ واحد درسی انتخاب نماید. 
۲. دانشجویان ممتاز می توانند در دو رشته مختلف ادامه تحصیل بدهند.
۳. دانشجویان ممتاز در صورت تمایل می توانند تا ده واحد بیشتر از سقف تعیین شده بدون پرداخت هزینه اضافه بگذرانند.
۴. دانشجویان ممتاز از پرداخت شهریه ترم دهم نیز معاف هستند. 

 

غیبت کلاسی یا  (۳/۱۶):

حضور دانشجو در تمام جلسات دروس الزامی است.

۱. اگر دانشجویی در درسی غیبت بیش از ۳/۱۶ داشته باشد، نمره آن درس صفر منظور خواهد شد. و بصورت غیبت کلاسی در کارنامه دانشجو

ثبت می شود.
 

غیبت امتحانی:

۱. حضور دانشجو ۱۵ دقیقه قبل از شروع جلسه امتحان الزامی است.
۲. در صورت عدم شرکت دانشجو در جلسه امتحان، نمره درس صفر می باشد مگر اینکه دانشجو بیمار باشد و قادر به شرکت در جلسه امتحان نباشد که در این صورت:
۳. 
دانشجو نباید در جلسه امتحان حضور داشته باشد و در لیست حضور و غیاب برای نامبرده غیبت وارد شود.هر دانشجو در طول تحصیل فقط دو بار مجاز به حذف غیبت پزشکی می باشد .
۴. 
حداکثر تا ۴۸ ساعت بعد از امتحان گواهی توسط مرکز بهداشت و درمان دانشگاه پذیرفته می شود.تشخیص و تایید گواهی پزشکی برعهده مرکز بهداشت و درمان دانشگاه و کمیسیون پزشکی می باشد.
۵. دانشجو  باید در اولین فرصت با در دست داشتن گواهی پزشک به مرکز بهداشت و درمان دانشگاه مراجعه تا عملاً امکان معاینه و اظهار نظر درمورد بیماری وجود داشته باشد.
 

زمان درج نمرات پروژه کارشناسی:
 
                      نیمسال اخذ درس پروژه                                                   تاریخ آخرین مهلت درج قطعی نمره                         
نیمسال اول ۱۵ آبان ماه سال بعد
نیمسال دوم ۳۱ فروردین ماه سال بعد
تابستان ۱۵ شهریور ماه همان سال
 

زمان درج نمرات کارآموزی کارشناسی:
 
                     نیمسال اخذ درس کارآموزی                                               تاریخ آخرین مهلت درج قطعی نمره                        
نیمسال اول ۳۰ بهمن ماه 
نیمسال دوم ۱۵شهریور ماه 
تابستان ۳۰ آبان ماه 

ارزیابی دروس:

هفته 15 و 16 آموزشی (از طریق کانال تلگرام کارشناسی عمران و نیز توسط خود دانشگاه بصورت پیامک اطلاع رسانی می شود.) دانشجو ملزم به ارزیابی دروس می باشد، در صورت عدم ارزیابی پورتال آموزشی دانشجو توسط اداره کل آموزش بسته خواهد شد و مشاهده نمرات امکانپذیر نخواهد بود. دفتر آموزش نیز از پاسخگویی به دانشجوی خاطی معذور می باشد.

 

دفعات مشاهده: 16097 بار   |   دفعات چاپ: 227 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر