فهرست مقالات کنفرانس
ردیف
عنوان مقاله
نویسنده/نویسندگان
عنوان کنفرانس
نوع کنفرانس
سال برگزاری
26
بکارگیری تکنیک های برنامه ریزی مسیر به منظور کنترل خودکار ضوابط گردش و توقف خودرو در پارکینگ
اقبال شاکری,حسین تقدس,فائزه امیری پورابراهیم آباد
چهارمین کنفرانس بین‌المللی مدلسازی اطلاعات ساخت (BIM)
بین‌المللی
1400/8/26
27
تفاوت پاسخ های سازه ای تحلیل های تصادفی یک قاب بتن آرمه در مقایسه با تحلیل قطعی
نغمه حاجی محمد یزدی,سیامک ایپکچی,وحید صادقیان
هشتمین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
داخلی
1400/8/26
28
ارزیابی خستگی مخلوط های قیری تحت بارگذاری تنش ثابت با رویکرد چندمقیاسی
مجتبی خدادادی,محمد راهی,پوریا حاجی کریمی,علی خدائی
سیزدهمین همایش ملی و نمایشگاه قیر، آسفالت و ماشین آلات
داخلی
1400/8/18
29
بررسی آزمایشگاهی تأثیر پلیمر SBS بر رفتار شکست آسفالت SMA با استفاده از آزمایش خمش دیسک نیم دایره
سید علی مجابی,علی عبدی کردانی,پوریا حاجی کریمی
سیزدهمین همایش ملی و نمایشگاه قیر، آسفالت و ماشین آلات
داخلی
1400/8/18
30
بررسی تأثیر درصد حجمی فیلر بر رفتار مکانیکی ماستیک آسفالتی در دماهای پایین
پوریا حاجی کریمی,محمد راهی,سحر منیعی,زینب آریان ثابت,فریدون مقدس نژاد
سیزدهمین همایش ملی و نمایشگاه قیر، آسفالت و ماشین آلات
داخلی
1400/8/18
31
بررسی تأثیر گرمایش جهانی بر طبقه‌بندی عملکردی قیرها با استفاده از روش سری زمانی
رضا سپاس پور,پوریا حاجی کریمی,فریدون مقدس نژاد
سیزدهمین همایش ملی و نمایشگاه قیر، آسفالت و ماشین آلات
داخلی
1400/8/18
32
بررسی تأثیر همزمان اضافه کردن PPA و EBS بر رفتار دمای بالای قیر با استفاده از آزمایش MSCR
محمد راهی,پوریا حاجی کریمی,امیر طاهری,بهزاد رسولی اسفنجانی,یوسف یوسفی مزرعه,علی خدائی
سیزدهمین همایش ملی و نمایشگاه قیر، آسفالت و ماشین آلات
داخلی
1400/8/18
33
تفکیک خودکار نواحی قیرزده در روسازی آسفالتی با استفاده از پردازش تصویر مبتنی بر تبدیل موجک
سجاد رنجبر,فریدون مقدس نژاد,حمزه ذاکری
سیزدهمین همایش ملی و نمایشگاه قیر، آسفالت و ماشین آلات
داخلی
1400/8/18
34
توسعه مدل پیش‌بینی رفتار ویسکوالاستیک ماستیک اصلاح شده با استایرن بوتادین استایرن با برنامه‌ریزی ژنتیک چندژنی
پوریا حاجی کریمی,مهرداد احسانی,محمد راهی,سحر منیعی,فریدون مقدس نژاد
سیزدهمین همایش ملی و نمایشگاه قیر، آسفالت و ماشین آلات
داخلی
1400/8/18
35
Semi-automatic Construction Hazard Identification Method Using 4D BIM
محمد سعید حیدری ,میلاد موسوی,امین الوانچی,خالق براتی,حسین کریمی
38th International Symposium on Automation and Robotics in Construction (ISARC 2021)
بین‌المللی
1400/8/11
36
مدل پویایی سیستم برای ارزیابی وضعیت لنز آب شیرین جزایر کوچک
فرشاد حسام فر,حامد کتابچی,تقی عبادی
بیستمین کنفرانس هیدرولیک ایران
داخلی
1400/8/5
37
مدلسازی عددی دینامیک جت آشفته متقارن محوری
علی طنازی,فرزین همایونفر,بابک خورسندی
بیستمین کنفرانس هیدرولیک ایران
داخلی
1400/8/5
38
Evaluation of the Combination Rules for the Prediction of the Seismic Response of RC Bridges
پیام طهرانی
ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، سازه و زلزله
بین‌المللی
1400/7/28
39
Assessing the Effect of the Inclined Shear Walls on the Torsional Response of RC Buildings Using Nonlinear Time History Analysis
محمد یخکشی,پیام طهرانی
ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، سازه و زلزله
بین‌المللی
1400/7/28
40
بررسی اثر روش مدلسازی خطی و غیر خطی بر پیچش ساختمانهای بتن آرمه با دیوار برشی دارای نامنظمی سیستم های باربر جانبی غیر موازی
محمد یخکشی,پیام طهرانی
ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، سازه و زلزله
بین‌المللی
1400/7/28
41
Uncertainty and Reliability Appraisal of CPT-Based Methods for Axial Pile Bearing Capacity
سارا حیدری گلفزانی,ابوالفضل اسلامی
DFI 46th Annual Conference on Deep Foundations
بین‌المللی
1400/7/20
42
Prediction of pore pressure changes during model slope failures using a critical state model
سید محمدرضا امام,مسعود خبازیان,امیرحسین صفاری,امیر خجسته رحیمی
GeoNiagara2021 - 74th Canadian Geotechnical Conference
بین‌المللی
1400/7/4
43
Modeling the behavior of sand-fines mixtures by improving an existing critical state constitutive model
محسن زارعی,سید محمدرضا امام,امیرحسین صفاری
GeoNiagara2021 - 74th Canadian Geotechnical Conference
بین‌المللی
1400/7/4
44
Behavior of a liquefiable site during seismic loading
سیددانیال غفاریان تربتی مجاور,سید محمدرضا امام,فیروزه علیجانی مقدم
4th International conference & 5th National conference on Civil Engineering Architecture Art and Urban Design
بین‌المللی
1400/6/30
45
بررسی اعتبار ایده سلول واحد در گروه های نواری ستون های سنگی دارای دورپیچ
سیددانیال غفاریان تربتی مجاور,سید محمدرضا امام
چهارمین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری، هنر و طراحی شهری
بین‌المللی
1400/6/30
46
3d-Numerical analysis of surface building deformations caused by the excavation of shallow tunnels in different soil type
داود باقری,احمد فهیمی فر,غلامرضا هوائی
12th International Congress on Civil Engineering
بین‌المللی
1400/4/21
47
Estimation of Sand Dispersivity in Saturated and Unsaturated Conditions
مهسا شاهی,سید موسی حسینی,سیدمحمدرضا علوی مقدم
دوازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
بین‌المللی
1400/4/21
48
Investigation on the Effect of Filler Type on Thermorheological Properties of Asphalt Mastic
ارزو خراشادی زاده,پوریا حاجی کریمی,علی خدائی
دوازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
بین‌المللی
1400/4/21
49
اتصال تمام ­مقاومتی دیوار برشی فولادی پر شده با بتن به پی
حدیث وکیلی صادقی,سید رسول میرقادری,سیامک ایپکچی
دوازدهمین کنگره بین‌المللی مهندسی عمران
بین‌المللی
1400/4/21
50
بررسی آزمایشگاهی کاهش فرسایش پذیری خاکهای رسی با کاربرد افزودنیهای پلیمری
محمدرضا رمضان دولابی,عباس سروش,پیلتن طباطبائی شوریجه
دوازدهمین کنگره بین المللی مهندسس عمران
بین‌المللی
1400/4/21