فهرست دروس ارائه شده
ردیف
نام درس
رشته/گرایش
ترم
مقطع
استاد ارایه‌دهنده
401
زمین‌شناسی مهندسی
مهندسی عمران و محیط زیست
14001
کارشناسی
اردشیر هزارخانی
402
ژئوتکنیک دریایی
مهندسی عمران و محیط زیست
14001
کارشناسی ارشد
ابوالفضل اسلامی
403
ژئوتکنیک لرزه‌ای
مهندسی عمران و محیط زیست
14001
دکتری
سیدمجدالدین میرمحمدحسینی
404
سازه‌های بتن ارمه ۱
مهندسی عمران و محیط زیست
14001
کارشناسی
پیام طهرانی
405
سازه‌های بتن ارمه ۲
مهندسی عمران و محیط زیست
14001
کارشناسی
علیرضا رهائی
406
سازه‌های بلند
مهندسی عمران و محیط زیست
14001
دکتری
شاهپور طاحونی
407
سازه‌های فلزی پیشرفته
مهندسی عمران و محیط زیست
14001
کارشناسی ارشد
سعید عرفانی
408
سازه‌های فولادی ۱
مهندسی عمران و محیط زیست
14001
کارشناسی
سعید عرفانی
409
سازه‌های فولادی ۲
مهندسی عمران و محیط زیست
14001
کارشناسی
سیامک ایپکچی
410
طراحی لرزه‌ای سازه‌ها
مهندسی عمران و محیط زیست
14001
کارشناسی ارشد
علیرضا رهائی
411
طراحی معماری و شهرسازی
مهندسی عمران و محیط زیست
14001
کارشناسی
راحیل وفائی راهجردی
412
عملیات نقشه‌برداری ۱
مهندسی عمران و محیط زیست
14001
کارشناسی
حامد فاروقی
413
عملیات نقشه‌برداری ۱
مهندسی عمران و محیط زیست
14001
کارشناسی
حامد فاروقی
414
عملیات نقشه‌برداری ۱
مهندسی عمران و محیط زیست
14001
کارشناسی
حامد فاروقی
415
کاربرد RS - GIS در مهندسی عمران و آزمایشگاه
مهندسی عمران و محیط زیست
14001
کارشناسی ارشد
مهدی احمدی
416
کارگاه جوش
مهندسی عمران و محیط زیست
14001
کارشناسی
شاهپور طاحونی
417
مبانی هیدرولیک دریا
مهندسی عمران و محیط زیست
14001
کارشناسی ارشد
محمدجواد کتابداری
418
متره و برآورد و کارپروژه
مهندسی عمران و محیط زیست
14001
کارشناسی
حسین کریمی
419
مدلهای هیدرولوژیکی
مهندسی عمران و محیط زیست
14001
کارشناسی ارشد
مهدی احمدی
420
مدیریت بحران
مهندسی عمران و محیط زیست
14001
دکتری
بهروز بهنام
421
مدیریت ماشین‌آلات ساخت
مهندسی عمران و محیط زیست
14001
کارشناسی ارشد
وحید شاه حسینی
422
مدیریت نگهداری پروژه های عمرانی
مهندسی عمران و محیط زیست
14001
کارشناسی ارشد
فرامرز مودی
423
مدیریت و مقررات پیمان
مهندسی عمران و محیط زیست
14001
کارشناسی ارشد
اقبال شاکری
424
مصالح ساختمانی واز
مهندسی عمران و محیط زیست
14001
کارشناسی
وحید شاه حسینی
425
مقاومت مصالح ۱
مهندسی عمران و محیط زیست
14001
کارشناسی
سعید عرفانی